Shop Forum More Submit  Join Login
[240815] Say Cheese by Byunryexol [240815] Say Cheese by Byunryexol

K-Azie Class

- Nhìn lụt nghề quá đi thôi Nuu Nuu Nuu Nuu Nuu Nuu 
- Credit:
Render: :iconjenny3110:
Res: K-Azie Class
Style: tự chế , chỉ bắt trước class cái khoản dây dây trên cùng thôi
Clr: :iconbyunryexol: :iconhaanh-meow:  
....Ahihi hôm nay Cece đi học buổi đầu tiên của lớp 6 :v đi học muộn mới thốn =)))) Nhưng mà vui hết sảy ý Singing Singing Singing Cơ mà tớ sắp off thật rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Crying Crying Crying Crying Crying Crying Crying Cứu tui Nuu Nuu Nuu 
Add a Comment:
 
:iconmiemie15:
miemie15 Featured By Owner Aug 25, 2015  Student Interface Designer
Class trên zing hả b? cho tớ xin link class dc kh
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Aug 25, 2015
me.zing.vn/u/celano.class.01#w…   đây nhé bạn 
Reply
:iconnamdocband:
namdocband Featured By Owner Aug 24, 2015  Student Interface Designer
xin res
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Aug 24, 2015
bạn không nhìn thấy lời cap à? Res của class , no share nha bạn 
Reply
:iconnamdocband:
namdocband Featured By Owner Aug 24, 2015  Student Interface Designer
ò
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Aug 24, 2015
:3
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 23, 2015
Image Size
248 KB
Resolution
980×400
Link
Thumb

Stats

Views
174
Favourites
9 (who?)
Comments
6
Downloads
0
×