Shop Forum More Submit  Join Login
[240716] PSD Coloring #6 by Byunryexol [240716] PSD Coloring #6 by Byunryexol
      Clr lần này tone hồng+cam hơi sẫm nha,kiểu màu da hồng ý ..chả biết tả thế nào.Xem link áp dụng để rõ hơn nha : sta.sh/023intzomcwj
      À không biết các bạn có xem được không nhưng mình vào thì dòng luật của mình bị mất hết,có gì thì các bạn bôi đen để xem nha,mà luật rừng thì ai chả biết,nhỉ?

      Luật:
                                   WATCH+FAV+CMT= LINK DOWN  

   * Không share or bán khi chưa có sự đồng ý của mình
   * Không tự nhận nó là của bạn (công sức của mình mà : )))
   * Dùng thì credit Byunryexol nha!!!
                                       Rất mong các bạn ủng hộ :vv
Add a Comment:
 
:iconrinocucheo:
Rinocucheo Featured By Owner Aug 7, 2016
Done
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Aug 1, 2016  Student Interface Designer

                                   WATCH+FAV+CMT= LINK DOWN  
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Aug 1, 2016
done
Reply
:iconriyahanagi:
RiyaHanagi Featured By Owner Jul 24, 2016
Done
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 25, 2016
checknote
Reply
:iconailea-p:
Ailea-P Featured By Owner Jul 24, 2016
. Done
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 24, 2016
checknote
Reply
:iconfast-chatter:
Fast-Chatter Featured By Owner Jul 24, 2016
Done
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 24, 2016
checknote 
Reply
:icontaigyeomini:
taigyeomini Featured By Owner Jul 24, 2016
Bố mmmm
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 24, 2016
checknote đm 
Reply
:iconshynsoaicaaaaa:
Shynsoaicaaaaa Featured By Owner Jul 24, 2016
.Done
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 24, 2016
note nha bb 
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 24, 2016
Image Size
451 KB
Resolution
600×412
Link
Thumb

Stats

Views
142
Favourites
11 (who?)
Comments
13
Downloads
10
×