Shop Forum More Submit  Join Login
[240716] PSD Coloring #5 by Byunryexol [240716] PSD Coloring #5 by Byunryexol
    Dạo này chăm ra PSD vch luôn :vvv Chỉ vì thấy lụt quá nên đang làm mầu cho mấy người biết đến con bé = )))) PSD lần này tone xanh + đỏ kiểu vi dịu ớ :v hợp với stock sáng,không có đục đâu chỉ vì tone màu hơi tối nên stock sáng càng đẹp :vv stock tối cũng hốt được nhưng nhớ giảm op.Mà mấy bạn hốt psd của tớ nên xem link áp dụng nha, để chắc chắn ấy mà = ))))
    Link áp dụng : sta.sh/0ick6m3gqx0
          Luật:
                                   WATCH+FAV+CMT= LINK DOWN  
   * Không share or bán khi chưa có sự đồng ý của mình
   * Không tự nhận nó là của bạn (công sức của mình mà : )))
   * Dùng thì credit Byunryexol nha!!!
                                       Rất mong các bạn ủng hộ :vv

    
Add a Comment:
 
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Aug 1, 2016  Student Interface Designer
 WATCH+FAV+CMT= LINK DOWN  
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Aug 1, 2016
done
Reply
:iconshynsoaicaaaaa:
Shynsoaicaaaaa Featured By Owner Jul 24, 2016
.Done
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 24, 2016
chekcnote
Reply
:iconrinocucheo:
Rinocucheo Featured By Owner Jul 23, 2016
Done
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 24, 2016
checknote
Reply
:iconwhynotlinnie:
whynotlinnie Featured By Owner Jul 23, 2016  Student Interface Designer
Doneeeeeeeeee~~~~~~~~~~
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 24, 2016
note note ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Reply
:iconwhynotlinnie:
whynotlinnie Featured By Owner Jul 24, 2016  Student Interface Designer
Love love <333
Reply
:iconditthuiom654:
ditthuiom654 Featured By Owner Jul 23, 2016
                                   WATCH+FAV+CMT= LINK DOWN  
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 23, 2016
checknote  nha m :vvv
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
July 23, 2016
Image Size
575 KB
Resolution
600×600
Link
Thumb

Stats

Views
77
Favourites
6 (who?)
Comments
11
Downloads
3
×