Shop Forum More Submit  Join Login
[240716] PSD Coloring #4 by Byunryexol [240716] PSD Coloring #4 by Byunryexol
  PSD lần này da trắng hồng ,môi đỏ nhé , đấy là với stock như pr trên thôi, các stock khác lên sẽ là tone hồng ấm áp nhaa = ))))))
     Link áp dụng ( lên mầu xinh lắm nha ) : sta.sh/01330sfi9pyi
           Luật:
                                   WATCH+FAV+CMT= LINK DOWN  

   * Không share or bán khi chưa có sự đồng ý của mình
   * Không tự nhận nó là của bạn (công sức của mình mà : )))
   * Dùng thì credit Byunryexol nha!!!
                                       Rất mong các bạn ủng hộ :vv
         
Add a Comment:
 
:iconriyahanagi:
RiyaHanagi Featured By Owner Jul 24, 2016
Done
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 25, 2016
checknote
Reply
:iconshynsoaicaaaaa:
Shynsoaicaaaaa Featured By Owner Jul 24, 2016
.Done
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 24, 2016
checknote nha m
Reply
:iconrinocucheo:
Rinocucheo Featured By Owner Jul 23, 2016
Done
Reply
:iconfast-chatter:
Fast-Chatter Featured By Owner Jul 23, 2016
Done
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 23, 2016
note nha mại :vvv
Reply
:iconfast-chatter:
Fast-Chatter Featured By Owner Jul 23, 2016
ok
Reply
:iconwhynotlinnie:
whynotlinnie Featured By Owner Jul 23, 2016  Student Interface Designer
Bấy bề <333
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 23, 2016
check ~ m nhanh vch 
Reply
:iconwhynotlinnie:
whynotlinnie Featured By Owner Jul 23, 2016  Student Interface Designer
yêu yêu <333
Reply
:icondnishesth-san:
DnishesTH-San Featured By Owner Jul 23, 2016   Artisan Crafter
. xin
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 23, 2016
checknote
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 23, 2016
Image Size
373 KB
Resolution
638×444
Link
Thumb

Stats

Views
96
Favourites
10 (who?)
Comments
13
Downloads
3
×