Shop Forum More Submit  Join Login
[230716] PSD Coloring #3 by Byunryexol [230716] PSD Coloring #3 by Byunryexol
  Bellu :vv Hôm nay share PSD #3 nè .-. lần này tone xanh dương..chả biết tả thế nào nữa,nhưng dùng cho scrap được nha :vv cố gắng không làm PSD đục nữa, hai PSD đầu bị kêu đục ác quá,chắc cái này cũng thế quá .-.
   Link Áp dụng : sta.sh/01g26iunk5md
         Luật:
                                   WATCH+FAV+CMT= LINK DOWN  
   * Không share or bán khi chưa có sự đồng ý của mình
   * Không tự nhận nó là của bạn (công sức của mình mà : )))
   * Dùng thì credit Byunryexol nha!!!
                                       Rất mong các bạn ủng hộ :vv
Add a Comment:
 
:iconriyahanagi:
RiyaHanagi Featured By Owner Jul 24, 2016
Done
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 24, 2016
fav?
Reply
:iconriyahanagi:
RiyaHanagi Featured By Owner Jul 24, 2016
Đã fav 
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 25, 2016
done
Reply
:iconshynsoaicaaaaa:
Shynsoaicaaaaa Featured By Owner Jul 24, 2016
.Done
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 24, 2016
checknote 
Reply
:iconrinocucheo:
Rinocucheo Featured By Owner Jul 23, 2016
Done
Reply
:iconfast-chatter:
Fast-Chatter Featured By Owner Jul 23, 2016
Done
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 23, 2016
checknote
Reply
:iconwhynotlinnie:
whynotlinnie Featured By Owner Jul 23, 2016  Student Interface Designer
Doneeeeeeee~~
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 23, 2016
checknote nha babeeeee ~
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
July 23, 2016
Image Size
419 KB
Resolution
590×443
Link
Thumb

Stats

Views
72
Favourites
5 (who?)
Comments
11
Downloads
0
×