Shop Forum More Submit  Join Login
[210815] Gift for Chiry by Byunryexol [210815] Gift for Chiry by Byunryexol
- Nhận hàng nhá đại tỷ Ryxoxol 
- Lần đầu làm cover face scrap nên nó cứ kiểu gì gì ấy Sweating a little... Sweating a little... Sweating a little...  Nhưng mà đây là do yêu cầu của đại tỷ nên em làm luôn cũng là thử style mới :v Res hoạt hình  Giggle Giggle Giggle  Từ nãy giờ nói chả có tí liên quan gì cả keke :v kệ đi :happybounce: :happybounce: :happybounce: Cơ mà yêu tỷ lắm á nha  <333 [Animated] VKook 
                                   [Bangtan Boys] [BTS] Taehyung [Bangtan Boys] [BTS] Taehyung [Bangtan Boys] [BTS] Taehyung [Bangtan Boys] [BTS] Taehyung [Bangtan Boys] [BTS] Taehyung [Bangtan Boys] [BTS] Taehyung [Bangtan Boys] [BTS] Taehyung [Bangtan Boys] [BTS] Taehyung [Bangtan Boys] [BTS] Taehyung [Bangtan Boys] [BTS] Taehyung [Bangtan Boys] [BTS] Taehyung
                                   [Bangtan Boys] [BTS] Taehyung [Bangtan Boys] [BTS] Taehyung [Bangtan Boys] [BTS] Taehyung [Bangtan Boys] [BTS] Taehyung [Bangtan Boys] [BTS] Taehyung [Bangtan Boys] [BTS] Taehyung [Bangtan Boys] [BTS] Taehyung [Bangtan Boys] [BTS] Taehyung [Bangtan Boys] [BTS] Taehyung [Bangtan Boys] [BTS] Taehyung [Bangtan Boys] [BTS] Taehyung 
     -------------------
Credit:
- render: :iconrndrpskyvm:
- Res move by : :iconvonguyentruvlam:
- Style and design: :iconbyunryexol:
- Clr: :iconnever-be-mine:
         Thanks các bạn BTS -  Jungkook Emoticon BTS -  Jungkook Emoticon BTS -  Jungkook Emoticon 

                              
Add a Comment:
 
:iconrndrpskyvm:
RndrpsKyVM Featured By Owner Aug 27, 2015  Student Interface Designer
Wow, so cute ~
Thanks for using my render 😁
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Aug 27, 2015
ahihi nothing~
Reply
:iconryxoxol:
Ryxoxol Featured By Owner Aug 21, 2015
Hí hí, chị xin :]]]
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Aug 21, 2015
nae~
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 21, 2015
Image Size
348 KB
Resolution
851×315
Link
Thumb

Stats

Views
199
Favourites
13 (who?)
Comments
4
Downloads
2
×