Shop Forum More Submit  Join Login
[200716] Solji MIX TEXTURE by Byunryexol [200716] Solji MIX TEXTURE by Byunryexol
.Text: "Con người ta chỉ có thể yếu đuối vào một thời điểm nào đó, khi đối diện với người khác họ sẽ cố gắng tỏ ra kiên cường, từ trước đến nay người ta chỉ giả vờ kiên cường cho người khác xem chứ không phải cho chính bản thân mình"

(Ai sẽ theo em đến cuối cuộc đời - Lục Xu)
.Nay chăm ghi text vcm :vvvv
.Credit:
  :iconsei-huan: :iconbyunryexol: :iconyunniejacksonyi: 
- Art này dùng clr của chuôi nha =))) chủ yếu là #1 còn #2 thì chỉ cho vô cho nổi mod thôi :vvv
  * Ủng hộ page nha mấy cậu : www.facebook.com/K-pop-Library…

No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 20, 2016
Image Size
452 KB
Resolution
851×315
Link
Thumb

Stats

Views
99
Favourites
7 (who?)
Comments
0
Downloads
0
×