Shop Forum More Submit  Join Login
[200516] Comeback by Byunryexol [200516] Comeback by Byunryexol
- Chắc không ai còn nhớ tuii đâu :( off lâu đến nỗi cái DA nó mốc xanh lên rồi :( Chưa kịp ra art đâu nhưng thấy cái này hồi xưa làm ớ ,đăng lên luôn cho nó đỡ mốc kho =)))))))))))
Tui đi move ở đâu quên luôn ớ :( Tha lỗi cho tui nhơ phải art của mẹ nào thì vào nhận hàng giúp tui chứ art này tui move từ mùa hè năm ngoái mà mùa hè năm nay mới đăng nên cũng quên mất cmnr =))))))))))))
:iconsmalleyeskhanhhoa:
smalleyeskhanhhoa Featured By Owner May 21, 2016
hello <3
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner May 21, 2016
mà t đi move art m hỏ?
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner May 21, 2016
yêu mày <3
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
May 21, 2016
Image Size
352 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb

Stats

Views
73
Favourites
3 (who?)
Comments
3
Downloads
0
×