Shop Forum More Submit  Join Login
[190716] PSD Coloring #1 by Byunryexol [190716] PSD Coloring #1 by Byunryexol
 Bello mấy bạn!Hôm nay rảnh nên share Clr chơi chơi :vvv Đây không phải tác phẩm đầu tay cũng chẳng phải lần đầu tiên mình share clr, nhưng mình ghi #1 để đánh dấu luôn đợt comeback này :vvv Vì ít share clr nên tay nghề chưa được tốt cho lắm nhưng mong các bạn ủng hộ = ))) Clr này tone màu tối, pha chút xanh,cam,hợp với stock sáng.Đối với stock tối cũng có thể mix được nhưng tùy stock và tùy óc sáng tạo nha :vv
 Vì thấy mấy lần share clr ,render trước free cả mà các bạn hốt chùa nhiều quá nên làm đúng luật rồi mình sent qua nha :vv
      Luật:
                                   WATCH+FAV+CMT= LINK DOWN  
   * Không share or bán khi chưa có sự đồng ý của mình
   * Không tự nhận nó là của bạn (công sức của mình mà :))))
   * Dùng thì credit Byunryexol nha!!!
                                       Rất mong các bạn ủng hộ :vv
Add a Comment:
 
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Jul 23, 2016  Student Interface Designer
WATCH+FAV+CMT= LINK DOWN  
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 23, 2016
checknote
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Jul 23, 2016  Student Interface Designer
- Thanks you
Reply
:iconriyahanagi:
RiyaHanagi Featured By Owner Jul 20, 2016
Done
Reply
:iconshynsoaicaaaaa:
Shynsoaicaaaaa Featured By Owner Jul 19, 2016
.Done
Reply
:iconyukiyuki23:
Yukiyuki23 Featured By Owner Jul 19, 2016  Student Artist
Done :v
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 19, 2016
checknote :vv
Reply
:iconrinocucheo:
Rinocucheo Featured By Owner Jul 19, 2016
Done
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 19, 2016
checknote :vv
Reply
:iconwhynotlinnie:
whynotlinnie Featured By Owner Jul 19, 2016  Student Interface Designer
Nớp nớp <33
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 19, 2016
done, hí hí
Reply
:iconwhynotlinnie:
whynotlinnie Featured By Owner Jul 19, 2016  Student Interface Designer
EXO : Luhan Heart EXO : Luhan Heart 
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 19, 2016
Image Size
654 KB
Resolution
600×600
Link
Thumb

Stats

Views
90
Favourites
7 (who?)
Comments
12
Downloads
3
×