Shop Forum More Submit  Join Login
[170715] Cover HeeYeon by Byunryexol [170715] Cover HeeYeon by Byunryexol
- Credit: 
- Render: Sei-huan 
- Res: Thẫn Thờ Class
- Style: me
- Clr: Bonsullivan JRK-TCH4ever  hikihima-kiririn2  MinJ-cucheo-Designer  LittleLeaf2k   ths các bạn <333333
Add a Comment:
 
:iconhikihima-kiririn2:
hikihima-kiririn2 Featured By Owner Jul 17, 2015  Student Traditional Artist
- clr cháy bocha'ss, tex out :33 . ý cậu là "lên tay" (trong ngoặc kép) mấy art cũ nung ninh hơn nhiều = )))))
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 17, 2015
ôi cậu thật hiểu tớ ý, tớ "len tay" thật T^T
Reply
:iconjrk-tch4ever:
JRK-TCH4ever Featured By Owner Jul 16, 2015  Student Interface Designer
.Tớ không thích text thôi . Còn lại đều like TvT
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 16, 2015
ồ ths bạn nhé <#33
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
July 16, 2015
Image Size
334 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb

Stats

Views
140
Favourites
2 (who?)
Comments
4
Downloads
0
×