Shop Forum More Submit  Join Login
///131216/// PACK TEXTURE BY BYUNRYEXOL by Byunryexol ///131216/// PACK TEXTURE BY BYUNRYEXOL by Byunryexol
Cách nhận:
                                                                                               YURI QUOTE COVERS 
(ban đầu pack tt này là của mình nhưng sau khi trao đổi với YQC thì mình quyết định share trên đó nha ~ bạn nào muốn nhận thì làm đúng luật của page và credit đầy đủ nhé Clap )
                                
                                   

   * Không share or bán khi chưa có sự đồng ý của mình
   * Không tự nhận nó là của bạn (công sức của mình mà : )))
   * Dùng thì credit :iconbyunryexol: nha!!!
                                       Rất mong các bạn ủng hộ :vv
///CREDIT///
Stock by gg and tumblr...
+) Watch+Cmt+Fav = Download
+) Do not re-upload, repack and claim this as your thank you
+) Credit :iconbyunryexol: if you use
                                             Llama Emoji-23 (Shyness) [V1] Llama Emoji-23 (Shyness) [V1] Llama Emoji-23 (Shyness) [V1] 
Add a Comment:
 
:iconhanngocdiep:
hanngocdiep Featured By Owner Jul 26, 2018  New Deviant
Xin ạ
Reply
:iconuyenvu19:
Uyenvu19 Featured By Owner Jul 10, 2017
xin
Reply
:iconbobanhbeo:
bobanhbeo Featured By Owner Mar 9, 2017
donr
Reply
:icondnishesth-san:
DnishesTH-San Featured By Owner Jan 7, 2017   Artisan Crafter
. done 
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jan 4, 2017
STOP SHARE! THANK YOU <3
Reply
:icondnishesth-san:
DnishesTH-San Featured By Owner Jan 7, 2017   Artisan Crafter
. huhu note cho chị với 
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jan 7, 2017
em gửi qua fb nha 
Reply
:icondnishesth-san:
DnishesTH-San Featured By Owner Jan 7, 2017   Artisan Crafter
. hihi cám ơn bae <3
Reply
:iconfleurldellis2k4:
fleurldellis2k4 Featured By Owner Jan 4, 2017  Professional Artist
gửi note cho tau đc hông?
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jan 4, 2017
rồi đó ^^
Reply
:iconfleurldellis2k4:
fleurldellis2k4 Featured By Owner Jan 5, 2017  Professional Artist
Thanks m <3
Reply
:iconaugust-w:
AuguST-W Featured By Owner Jan 4, 2017
- Done
Reply
:iconjinjiyeon:
JinJiyeon Featured By Owner Jan 3, 2017   Traditional Artist
- done
Reply
:iconheylowerbitchie:
heylowerbitchie Featured By Owner Jan 2, 2017
done
Reply
:iconminatema:
minatema Featured By Owner Dec 27, 2016
Done
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Dec 27, 2016
checknote 
Reply
:iconsongeunju117:
SongEunJu117 Featured By Owner Dec 18, 2016
Done 
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Dec 18, 2016
bạn nhận trên page hay để t checknote?
Reply
:iconsongeunju117:
SongEunJu117 Featured By Owner Dec 20, 2016
Checknote được không ạ?
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Dec 21, 2016
mình sent rồi nhé ~
Reply
:iconsayo-chan2003:
- tớ không có nick fb thì sao ạ? :<
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Dec 16, 2016
cậu watch+fav ~ rồi tớ sent note nhé
Reply
:iconsayo-chan2003:
Sayo-chan2003 Featured By Owner Dec 16, 2016
- ủa làm đúng luật hết rồi mà cậu?
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Dec 16, 2016
checknote ~ 
Reply
:iconcheesezly:
Cheesezly Featured By Owner Dec 13, 2016
Done
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Dec 13, 2016
bạn vào đường link trên để làm theo đúng luật nhận texture nhé ^^
Reply
:iconminnfan:
minnfan Featured By Owner Dec 13, 2016
Done
Reply
:iconchuyvy:
chuyvy Featured By Owner Dec 13, 2016
Done, thanks 
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Dec 13, 2016
checknote
Reply
:iconlhkvy:
lhkvy Featured By Owner Dec 13, 2016  Student Traditional Artist
Done. Thanks
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Dec 13, 2016
checknote 
Reply
:iconjur7ngtt:
jur7ngtt Featured By Owner Dec 13, 2016
done
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Dec 13, 2016
checknote
Reply
:iconchipspotato:
ChipsPotato Featured By Owner Dec 13, 2016
done, many thanks
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Dec 13, 2016
checknote
Reply
:iconhuy0911:
huy0911 Featured By Owner Dec 13, 2016  Student Interface Designer
Done
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Dec 13, 2016
checknote 
Reply
:iconlae-2001:
Lae-2001 Featured By Owner Dec 13, 2016  Student Digital Artist
Tao~~~~
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Dec 13, 2016
note nha bae ~
Reply
:iconbtsarmy82:
BTSArmy82 Featured By Owner Dec 13, 2016  Student Interface Designer
done
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Dec 13, 2016
checknote
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
December 13, 2016
Image Size
753 KB
Resolution
751×948
Link
Thumb

Stats

Views
447
Favourites
50 (who?)
Comments
41
Downloads
38
×