Shop Forum More Submit  Join Login
[110815] [Comeback] Cover Scrap Taeyeon by Byunryexol [110815] [Comeback] Cover Scrap Taeyeon by Byunryexol
                                           Taeyeon (SNSD) Taeyeon (SNSD) Taeyeon (SNSD) Taeyeon (SNSD) Taeyeon (SNSD) Taeyeon (SNSD) 
- Credit: MistBanana85  minacuteg hwangyeoliee   Ths ạ
Add a Comment:
 
:iconryxoxol:
Ryxoxol Featured By Owner Aug 11, 2015
Cece thấy chế học chuyên mà vẫn des được này :]]] Siêu nhân chưa :"> Cmt klq đến art :">
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Aug 11, 2015
T.T nói rồi thánh nhà em mang lap đi thì des = niềm tin và hy vọng à????
Reply
:iconryxoxol:
Ryxoxol Featured By Owner Aug 13, 2015
Ra net ngồi des :">
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Aug 13, 2015
hehe nói như chế ai mà chả làm được :v pts đâu đọ 
Reply
:iconricucheoo:
Ricucheoo Featured By Owner Aug 11, 2015
render giữa móp rồi cưg =.= nhìn mập mập sao  ế
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Aug 11, 2015
vãi chém ~ cho nhìn lại đi cưng người ta có kĩ thuật cả đấy móp sao được ?!
Reply
:iconricucheoo:
Ricucheoo Featured By Owner Aug 13, 2015
xì~~~
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Aug 13, 2015
cha dung a
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
August 11, 2015
Image Size
324 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb

Stats

Views
214
Favourites
6 (who?)
Comments
8
Downloads
1
×