Shop Forum More Submit  Join Login
[110715] Free Size by Byunryexol [110715] Free Size by Byunryexol
- Credit: Bonsullivan  seul3105  render tui quên của ai rồi T.T
- Art #39
- Victoria Class
Add a Comment:
 
:iconseul3105:
seul3105 Featured By Owner Jul 11, 2015
mình nghĩ là sharpen sẽ ổn hơn topaz :v
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 11, 2015
ồ, ths bạn nha, mình sẽ sửa may mà lưu psd ^^
Reply
:iconjusttheodora1003:
justtheodora1003 Featured By Owner Jul 11, 2015  Student General Artist
Quào. Amazing work !!!
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 11, 2015
ché nói gì thế em chả hiểu?
Reply
:iconjusttheodora1003:
justtheodora1003 Featured By Owner Jul 11, 2015  Student General Artist
Ủa. Của em à :"> Chế không nhìn người đẹp. Art tuyệt vời lắm em
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 11, 2015
ố ths chế nhaaaaaaaaaaaaaa<33333
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
July 11, 2015
Image Size
204 KB
Resolution
980×400
Link
Thumb

Stats

Views
108
Favourites
5 (who?)
Comments
6
Downloads
0
×