Shop Forum More Submit  Join Login
[060915] Quotes chibi ChanBaek by Byunryexol [060915] Quotes chibi ChanBaek by Byunryexol
- Render đáng eo quá cơ <333333 Tớ đang học style này nên nó nhìn hơi buồn cười T^T hehe :v Cái này hầu như toàn xài brush :3
Credit:
- render: hikihima-kiririn2 
- Clr: Khangmythu  Byunryexol 
:iconkhangmythu:
Khangmythu Featured By Owner Sep 6, 2015  Student Interface Designer
. đẹp nha =)
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Sep 6, 2015
thanks mắm ^^
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
September 5, 2015
Image Size
329 KB
Resolution
850×315
Link
Thumb

Stats

Views
177
Favourites
7 (who?)
Comments
2
Downloads
0
×