Shop Forum More Submit  Join Login
[040915] Mix Texture Jessica by Byunryexol [040915] Mix Texture Jessica by Byunryexol
- Thử mix texture và ra một mớ thảm con nhà bà họa T.T Dị vch~ Ôi cái text :3 đau tim =)))))) Xấu qtqd mà T^T
Credit:
-Texture: marioantonio23  ths nhiều <3
- Render: quên ùi => In my fav
-Clr : :iconbyunryexol: ( hầu như art này mị dùng clr của mị ^^) and :iconhanaphuong200:
Add a Comment:
 
:iconbaoheo:
baoheo Featured By Owner Sep 6, 2015
*qua đường* Cái tex nó...Lạ
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Sep 6, 2015
hehe ths ^^
Reply
:iconririn-crazy:
RiRin-Crazy Featured By Owner Sep 4, 2015  Student
Mình nghĩ bạn không nên đưa text vào , render đừng làm mờ quá
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Sep 4, 2015
ồ ths nha ^^ tại tớ thích kiểu ảo tung chảo =))))
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
September 4, 2015
Image Size
227 KB
Resolution
851×315
Link
Thumb

Stats

Views
217
Favourites
6 (who?)
Comments
4
Downloads
1
×