Shop Forum More Submit  Join Login
///031216/// HYERI/JUNGHWA/EUNJI by Byunryexol ///031216/// HYERI/JUNGHWA/EUNJI by Byunryexol
///CREDIT/// :iconcmjteam: :iconrinyhent: :icondaydreameditz: :iconhanaphuong200: 
:iconminbidocc: :iconquyhgiiaoo: :iconfrustrationyork: :iconrainietone: :icondtd12:
:iconrisahhh: , and my fav...
Add a Comment:
 
:iconroxanerexha:
RoxaneRexha Featured By Owner Dec 20, 2016
Cho tớ xin clr của #1 được không cậu ;;-;; 
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jan 5, 2017
tớ không giữ psd cậu ơi TT
Reply
:iconphuongthao1203:
phuongthao1203 Featured By Owner Dec 19, 2016  Student Traditional Artist
cho cj xin psd 1 vs 3
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Dec 20, 2016
vâng lát e gửi
Reply
:iconkpopeditzmlp:
kpopeditzmlp Featured By Owner Dec 5, 2016   Interface Designer
its beautiful!!! <3 
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Dec 5, 2016
thank you <3
Reply
:iconkpopeditzmlp:
kpopeditzmlp Featured By Owner Dec 6, 2016   Interface Designer
you're welcome n.n <3 
Reply
:iconxiao-yingg:
Xiao-Yingg Featured By Owner Dec 5, 2016  Student Interface Designer
Cho tui xin all texture và tên font Hạnh Phúc đi = ))
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Dec 6, 2016
texture thì bạn có thể tham khảo của Yunniejacksonyi,DTD12,sulykwon2k3,Hyerinie,...vì mình không sử dụng một cái mà mình mix nhiều tt với nhau TT~ còn font thì bạn có thể lên gg tìm font UTM,font VL ,... còn font bạn hỏi ở đây là font UTM Yves KT nhé ~
Reply
:iconphuongthao1203:
phuongthao1203 Featured By Owner Dec 5, 2016  Student Traditional Artist
cho chị xin mấy font e hay dùng đc ko?
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Dec 5, 2016
tí em ib chị nha ~ e tìm font đã
Reply
:iconphuongthao1203:
phuongthao1203 Featured By Owner Dec 4, 2016  Student Traditional Artist
đẹp thế e
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Dec 5, 2016
e cảm ơn <3
Reply
:icondtd12:
DTD12 Featured By Owner Dec 3, 2016  Student Interface Designer
Nhanh thế ~
người đầu tiên xài tt mới của mình ~
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Dec 3, 2016
hí hí đẹp lắm bạn <3
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
December 3, 2016
Image Size
1.7 MB
Resolution
851×1260
Link
Thumb

Stats

Views
207
Favourites
24 (who?)
Comments
15
Downloads
0
×