Shop Forum More Submit  Join Login
[030815]Cover scrap Hyosung by Byunryexol [030815]Cover scrap Hyosung by Byunryexol
- BỰA Class- Lesson 3
...thảm họa T^T
Credit:
-Render: :iconjinoxxx:
- Res: BỰA Class
- Clr: :iconkhangmythu: :iconmun-baby: 
Add a Comment:
 
:iconkhangmythu:
Khangmythu Featured By Owner Sep 3, 2015  Student Interface Designer
. Text nhỏ quá nha baybe's :v Coloring phần trên hơi sáng :/ theo ta thì Pack này nên cho màu tối, sử dụng cái clr Chanbaek của ta á :/
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Sep 3, 2015
cố tình cho text nhỏ vì bìa đã quá rối rồi :v
Reply
:iconjinoxxx:
JInoxxx Featured By Owner Sep 3, 2015
giảm pattern đi, text nên to lên, style text không hợp lắm
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Sep 3, 2015
tớ cố ý đọ, vì tớ sợ text to phá art với lại nhìn art cũng rối rồi :v
Reply
:iconjinoxxx:
JInoxxx Featured By Owner Sep 3, 2015
nhưng mà tớ nghĩ text nên to hơn sẽ hợp art ^^
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Sep 3, 2015
ừm thanks cậu vì đã chém ^^ 
Reply
:iconjinoxxx:
JInoxxx Featured By Owner Sep 3, 2015
kcg
Reply
:iconjully2201:
Jully2201 Featured By Owner Sep 3, 2015
. Bỏ pattern[hoặc bôi phần render] đi cậu :)
. Tớ nói sai thì cho tớ xin lỗi :_:
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Sep 3, 2015
tớ có bôi phần mặt idol chính thôi, cảm ơn vì đã nhận xét ^^
Reply
:iconjully2201:
Jully2201 Featured By Owner Sep 3, 2015
Cái render trong khung ý :vv Thấy kì kì ~
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Sep 3, 2015
hihi :v 
Reply
:iconquynhanhmeomap:
quynhanhmeomap Featured By Owner Sep 3, 2015
cảm thấy text nó cứ out sao ý, nhỏ quá
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Sep 3, 2015
hehe t mà ^^
Reply
Add a Comment:
 
×

Featured in Collections
Details

Submitted on
September 3, 2015
Image Size
549 KB
Resolution
980×400
Link
Thumb

Stats

Views
138
Favourites
8 (who?)
Comments
13
Downloads
0
×