Shop Forum More Submit  Join Login
[030815] Cover Scrap Solji by Byunryexol [030815] Cover Scrap Solji by Byunryexol
- Render: me
- Res: Move của thím :iconhanaphuong200:
- Clr: trộn trộn trộn, ngoáy ngoáy ngoáy , lắc lắc lắc ... tèn ten ra kết quả và không nhớ đã trộn những thành  phần nào T.T
Add a Comment:
 
:iconkhangmythu:
Khangmythu Featured By Owner Aug 5, 2015  Student Interface Designer
. cho mị xin res :D 
. cơ mà phá art rồi kìa :(
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Aug 5, 2015
hehe ~ cái gì phá art cưng?  /nói nhỏ/ res đi move m ạ ~ move của bạn hanaphuong200  ý 
Reply
:iconkhangmythu:
Khangmythu Featured By Owner Aug 5, 2015  Student Interface Designer
. à =)) tuôi thấy Res hơi lộn xộn đó =)) với lại cái nền màu tím nó sao sao ấy =))
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Aug 5, 2015
t buồn ngủ quá rồi m T.T toàn thức đêm ra art
Reply
:iconkhangmythu:
Khangmythu Featured By Owner Aug 5, 2015  Student Interface Designer
. ngủ đi =) mai ta đòi gift :v muahahahaha :v
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Aug 5, 2015
TT idol nào m?
Reply
:iconkhangmythu:
Khangmythu Featured By Owner Aug 6, 2015  Student Interface Designer
. ai cũng được :D trừ SNSD :D
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Aug 6, 2015
okie
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
August 3, 2015
Image Size
219 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb

Stats

Views
131
Favourites
2 (who?)
Comments
8
Downloads
0
×