Shop Forum More Submit  Join Login
[030815] Cover Scrap Solji by Byunryexol [030815] Cover Scrap Solji by Byunryexol
- Res : Khoai Nướng Class
- Style and design : :iconbyunryexol:
- Clr: trộn nhiều lắm T.T không nhớ hết được thông cảm cho tớ Innocent Innocent Innocent 
- Render: RR Shop 
          ....Chấm hết
Add a Comment:
 
:iconryxoxol:
Ryxoxol Featured By Owner Aug 3, 2015
Coi cái font của gái kìa T_T Clr dĩa huông quá cơ :D 
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Aug 3, 2015
ahihi thanks chế <33
Reply
:iconmeongaomalao-dn:
meongaomalao-dn Featured By Owner Aug 3, 2015
- Clr đẹp mê hồn =)) Có điều font text là font cứng nên hổng hợp =)) Tui thích bìa này à nha <33
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Aug 3, 2015
ahihi ths nhá ^^
Reply
:iconngocanh-designer:
ngocanh-designer Featured By Owner Aug 3, 2015  Student
Clr đẹp à nhaaaaa ^^~
Cho font mềm nhìn sẽ ưng hơn đấy :33
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Aug 3, 2015
huhu ban đầu em cho font mềm ấy nhưng chả biết sao lúc sao lại sửa thành font cứng , ahihi trộn mãi mới được á, em cũng ưng cái clr lắm
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
August 3, 2015
Image Size
306 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb

Stats

Views
124
Favourites
2 (who?)
Comments
6
Downloads
0
×