Deviation Actions

Burov's avatar

Tradition

By Burov
2 Favourites
1 Comment
375 Views
fiber craft artwork 2005
160/85 cm
--

“ Паното ми излъчва оптимизъм, защото показва Силата и Мъдростта на нашата Фолклорна Традиция…

Извел съм централната му част в оранжево-червена гама – като по този начин засилвам контрастта, не само със зеления фон (символизиращ майката Природа), а и между самите форми в композицията. Така, погледнато цялостно, се получава ярко действащо Ядро върху безформените зелени петна, което със своите Шест Елемента (разпръснати около него), символизира Седемте Континента. В основата на проекта е заложено святото число 7. Шестте топли (ръбести) елемента представляват прехода между неразрушимата Фолклорна Традиция и Модерното Абстрактрно Изкуство. Затова тяхната форма се различава от овалното Ядро. В централната част на паното е композирана Българската Девойка с устремен поглед в оптимистичния десен диагонал. Тази част е най-голяма, защото символизира Европа и най-вече България, Силата на Българския Дух и нашата Фолклорна Традиция и Култура.
Ядрото и Шестте Елемента показват как трябва да представяме нашата Фолклорна Култура и Традиция на Света и как да я разпространяваме… “

Из защитата на Дипломната Работа на Атанас Буров на тема: “ТРАДИЦИЯ“
Местоположение: Национална Художествена Гимназия “Димитър Добрович“

Специални Благодарности на всички, които помагаха при изработване на паното в далечната вече 2005 година:

* Майсторката Петя Коларова, Виктория, Викито, Ренета, Ралица, Албена, Катя, Петя, Данчето, Мария, Голямата и Малката Надя, Десито, М Джей [Мария], Златина, Юлиана, Благовеста, Емо, Сашо…
* Без вас нямаше да бъде реализирано толкова добре :)


BalkanHED [link]
Image details
Image size
729x1369px 1.13 MB
Published:
© 2008 - 2021 Burov
Comments1
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Majarov86's avatar
Neveroqtna rabota