Deviation Actions

Burov's avatar

'Relish'

By Burov
11 Favourites
4 Comments
487 Views
Wall - painting 30m²
Saecco
Paint with water colouring agents
Basis Фасаген

“Наслада“ представлява диагонална композиция, разположена екстериорно на фасадата на цех за сладкарски изделия “Темпо-М“ в село Могила, област Ямбол. Избрах тази архитектурна среда, защото исках да допринеса за украсата и колорита на родното село на майка ми. Така, съобразякайки се с функцията на сградата и селската битова атмосфера, забърках тази на пръв поглед “безумна“ стенопис, разположена върху северна, западна и южна фасада на сградата. Погледнато от северната страна, творбата застъпва малка част от долния десен ъгъл на стената, който по този начин ни въдежда загадъчно в композицията и ни кара да надникнем и видим дали няма продължение на другата стена. А именно там на западната стена е разположена основната част на композицията, която намира своя логически край точно до покрива на южната стена, застъпвайки само малка част от голямата й площ.

Благодарности на проф. Олег Гочев и ас. Станимир Божилов за окуражаването и позитивната настройка към лошите междинни етапи при проектирането на композицията, както и за идейната постройка на “Наслада“, до достигане на крайният и завършен вид… Благодарности на Крум Виденов за помощта в текстовата защита на стенописът, на Асен Буров за помощта в изписването му. Също и на всички останали, които допренесоха за осъществяването му.
Харесва ми
Image details
Image size
1634x1639px 1.96 MB
Published:
© 2010 - 2021 Burov
Comments4
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Emmixam's avatar
Oruba's avatar
Страхотно е! Къде се намира тази сграда :D?
dragimigospodine's avatar
готино си го съчетал с прозорци, лампи и прочие..
SEIN-ANC's avatar
dosta dobro e stanalo bravo !