buithithao's avatar
Bùi Thị Thảo
0 Watchers66 Page Views1 Deviation
Badges
My Bio

Tốt nghiệp Trung cấp y, trường y dược Văn Hiến Thanh Hóa (2010-2012)- chuyên ngành y sỹ đa khoa và tốt nghiệp Học viện báo chí và tuyên truyền (2012-2016) chuyên ngành xã hội học.

Comments

Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In