ARPG vs Eclipse

6 min read

Deviation Actions

Brissinge's avatar
By
Published:
14 Comments
564 Views
I am quite afraid of how will be ARPGs and original species groups possible after the permanent change of dA to Eclipse mode. I've seen few forum threads/journals devoted to this topic and not all hope is gone... but there's serious shivers all over my spine thinking about dA becoming extremelly unfriendly to ARPG and such.
Colderra is way too small fish to make any impact so I hope bigger ARPG groups will step up (as it seems they did so far) and force through some positive features.

With me being pretty skeptical about what would possibly happen I will reveal my quite ambicious plans I had for Colderra. I have no idea if I will be able to realize them tho

Prject of actual solo-standing website devoted just to gameplay
Project started around August 2019

Colderra would become sort of web game with connection to dA (via links to pictures).
The thing is, that my brother creates website professionally and we were discussing whether it is possible to create web system that will allow user/rider profile creation, automatic points and levels counting and such. Basicly all the stuff we do manually... it is hella a lot work for me to think through and plan. How to implement gameplay rules we have now, or change them. And working with my brother is not the easiest thing as he looks on thing differently.
For example: he refuses to acknowledge that events have to be judged by judges that are people. He is trying to force through AI that would count the points and decide about placement. He is trying literally to take out all personal/human impact on final results. Which is something I disagree greatly. In my eyes it would take out all the actuall personal look and identity of Colderra. It is impossible to rank art based on AI. That's like replacing judges on gymnastic competition by robots.
This is one of the things we got stuck on. Then I moved away to my own flat and we got stuck even more as we don't see and talk to each other so often. Also quarantine restricted me from visiting my family.
Second reason to get stuck was how many different factors are there to influence point counting. Such as art by others, breeding, levels of breeded animals and such.
We created a diagram and tried to make templates for databases. The project did start, but we have a lot to go through before it's possible.

The domain is a problem.
One cannot simply run webpage without domain, and domains do not do it for free. Me and bro already discussed what domains could we use and how much it would monthly cost. I am trying to go for cheap domain that would provide enough speed, space and stability for Colderra databases. I am considering even creating server PC that would store databases of Colderra. I do not want Colderra to become pay-to-play thing! So I am searching for options that I would be able to monthly pay by myself.

Problems with pictures
We do not know whether we will have enough space in databasis (for low price) for upload of pictures. Such as pics of mounts/riders etc. We have to resolve this too.

There's more issues we found in this thing, but I don't feel the urge to list them.

Colderra webgame is POSSIBILITY not a SURE thing that will happen. If the dA will no longer be able to support ARPG friendly system, I might have no other choice than get the webgame to work.

Just a note: I do not search for advice on running webpages yet. So far I only inforn about my thoughts.


CZ/SK VERZE


Mám celkem obavu jak si povedou ARPG a original species skupiny po permanentním přechodu dA na Eclipse. Viděla jsem nějaká fóra a journaly které se tomuto tématu věnují a ne všechna naděje je pryč... ale stejně mi běhá mráz po zádech když mě napadne že dA by se mohl stát extrémně nepřátelským k ARPG a podobně.
Colderra je moc malá ryba na to, aby měla nějaký vliv, takže doufám že větší ARPG skupiny se postaví (jakože už to i dělají) a protlačí nějaké pozivitní prvky.

S mojí skepsí vůči možnému vývoji situace odhalím můj poněkud ambiciozní plán s Colderrou. ale netuším, jestli ho zvládnu realizovat

Projekt samostatné webové stránky věnované jen gameplayi
Projekt začal někdy v srpnu 2019
Colderra by se stala takovou webovou hrou s konexí na dA (skrz linky na obrázky).
Věc se má tak, že bratr je profi-webdesigner a bavili sme se o tom, jestli je možný vytvořit webový systém co by umožnoval uživatel/jezdec profil, automatické počítání bodů a levelů a podobně. V podstatě to co teď děláme manuálně... je to pro mě spoustu práce s vymýšlením a plánováním. Jak implementovat herní pravidla co máme teď, nebo je změnit. A práce s bráchou taky není nejlehčí, jelikož se na věci prostě dívá jinak.
Příklad: odmítá uznat, že eventy musí být posuzovány sudími co jsou lidé. Snaží se mě donutit použít AI co bude počítat body a rozhodne o umístění. Doslova se snaží odstranit veškěrý osobní/lidský faktor z finálních výsledků. Což je něco s čím dost nesouhlasím. Z mého pohledu by to odstranilo veškerou osobnost a identitu Colderry. Je nemožné hodnotit umění pomocí AI. To je jako vyměnit sudí u gymnastické souteže za roboty.
To je jedna z věci na který sme se zasekli. Pak jsem se odstěhovala do vlastního bytu a zasekli jsme se ještě víc, jelikož se nevidáme a nemluvíme spolu tak často. Taky karanténa mi brání v navštívení rodiny.
Druhý důvod k záseku je kolik různých faktorů ovlivňje počítání bodů. Jako obrázky od ostatních, breed, levely breedovaných zvířat atp.
Vyrobili sme diagram a pokusili se o šablonu na databáze. Projekt začal, ale bude trvat než se umožní.

Doména je problém.
Nelze rozběhnout webovou stránku bez domény a domény nejsou zadarmo. S bráchou sme už diskutovali ohledně použitelných domén a kolik by to měsíčně stálo. Chci nějaou relativně levnou co poskytne dostatek rychlosti, místa a stability pro Colderrský databáze. Zvažuju že bych vytvořila vlastní PC na kterým by bežel server pro databázi. Nechci aby se Colderra stala pay-to-play hrou! takže hledám možnost co budu schopná měsíčně platit sama.

Potíže s obrázky
Nevíme jestli bude dost místa v databázích (za nízkou cenu) pro upload obrázků. Jako profilovky mountů/jezdců atp. To musíme ještě vyřešit.

Obecně těch věcí k řešení je daleko víc, ale ty další nemám potřebu tu vypisovat.

Colderra webgame je MOŽNOST ne JISTOTA. Pokud nebude dA schopno nadále podporovat systém přátelský pro ARPG, možná nebudu mít jinou možnost že webhru rozběhnout.

Poznámka: Zatím nehledám radu jak vést/rozchodit webpage. Zatím jen informuju o tom, co se mi honí hlavou.


© 2020 - 2022 Brissinge
Comments14
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Samantha-dragon's avatar

Když vidím, jak mi expirují přihlášené obrázky do skupiny, tak bych jen ráda prověřila v čem je problém? Sama mám dvě skupiny a už jsem našla kde se dá do administrace dostat lépe než přes stránku skupiny > admin area > logs. Kdyby to pomohlo, tak rozkliknout klasický soukromý notifikace a vlevo nahoře se rozbrazuje username a vedle šipka, tak rozbalit a pak už je to docela klasika (jen to najíždění pro accept/decline mi štve, předtím to bylo jasně srozumitelné). Škoda, že nikde není vidět, že tam něco visí, ale... co člověk nadělá...

Brissinge's avatar

Vím jak se do skupiny dostat, jen sem tam byla od spuštění eclipsu tak jednou. Jak to nevidím, tak na to nemyslím :D je to docela na---- :D

Samantha-dragon's avatar

jo tak :D tak s tím pomoct nedokážu :D :D

DreamDrifter91's avatar

Yeahh, its scary to think what will happen to groups but i'm hopeful some things will stay the same - just with a new look.

I've been talking with some people in the bigger ARPG and we've been trying to use Eclipse and find bugs and things that hinder admin work and making a wish list for the groups and hopefully the staff listen to all/some of the things mentioned so groups and their community can survive. ^-^

Brissinge's avatar

so far nothing happened :D but I did see some announcements of "group updates" upcomming. I have no yet no idea what is it thought

DreamDrifter91's avatar

So far, still ~somewhat~ usable, tho a bit more time consuming than before. ^^; but yeah hopefully the group updates roll out soon and are decent/user-friendly

SpiritWindcaper's avatar
Já se teda zatím jen modlím že dostanou rozum a od toho Eclipse odejdou... :-:
Kdyby byla Colderra webová stránka sama o sobě, tak se tam ráda přesunu, ale uvidíme jak to bude fungovat no... koukala jsem že některý arpg se přesouvaní na Artstation nebo tak? A hodně lidí jde na Twitter a Instagram, ale to je pro colderru celkem debilní.

Každopádně kdybys dělala nějakej kickstart nebo tak, jsem ochotná na ten server finančně přispět :heart:
Brissinge's avatar
uvidíme :3 ale ve skrytu duše trochu doufám, že bych to do konce roku 2020 mohla stihnou rozchodit (ale je to spíš taková chabá naděje xD takže počítám že to do konce roku nedám :D)
SpiritWindcaper's avatar
jojo v pohodě, tyhle věci zaberou hrozně času... no třeba si to předtím DA team ještě rozmyslí :D
prte1's avatar
 No tak to teda ne! Jestli Eclipse, tak i se skupinami a ne že ne ._." A to, že chtějí zrušit sta.sh (jsem někde zahlédla, panika u mě začne až později, až když se více zorientuji), o tom už vůbec nechci slyšet...

 Jako je to dobrý nápad, ale říkám si, že ukládání obrázků pro Tebe, jako správce by bylo ze začátku vážně těžké (nechci ani vědět, kolik příběhů, obrázků je zde nahráno), ale kolem 3500 určitě :') Jako snad to nějak dořeší toto :/
Brissinge's avatar
tak to by nebylo potřeba nahrávat a ukládat co tu už je, respektive by se to propisovalo do webhry přes jen linky už ze stávajících adres. Jako spíš truth be told, musel by si to každej hráč do profilu nasázet sám (tím by tam byly aspoň hlavně aktivní hráči).
KoKino-Art's avatar
Můžu se zeptat jak přesně ten Eclipse ohrožuje ARPG? :) Moc se v tom Eclipsu neorientuju a jsem rozhodně taky pro ten starý dA. Přijde mi, že je takový hodně omezený. Jinak ty plány s Colderrou zní zajímavě, fakt te obdivuji, že se o to tak hezky staráš :D :)
Brissinge's avatar

no eclipse zatím nemá žádnou verzi pro skupiny a dA má od 20. května přejít na full eclipse. Nečetla sem to celý, ale vzhledem k tomu, že je vyloženě už jen porod se nějak prokliklat do vlastní skupiny v eclipse verzi tak mám obavu jak to bude pokračovat dál.

zkus si prolouskat tohle:

nějak si neumím představit, že to, jak změnili UI pro standartní uživatelskej profil bude příjemný a funkční pro skupiny

KoKino-Art's avatar
Jo až takhle! Tak to je hrůza. Upřímně Eclipse má možná působit jednodušeji, ale naopak je 100x složitější. Třeba systém notifikaci.. ten je snad úplně nehorší. A dobře přečtu si to, děkuji moc Briss :) doufám že ty skupiny nějak vyřeší :)
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In