Recommended for you
Featured in groupsSee All
Bonsullivan's avatar
[18/04/15] PSD# 01 BY BONSULLIVAN
By Bonsullivan   |   Watch
573 316 7K (1 Today)
Published: April 18, 2015
© 2015 - 2019 Bonsullivan
.Tròi ơi, giờ tui chính thức ra mắt sản phẩm đẹp trên cả đẹp, cứ phải nói là đẹp cực kì luôn í OwO

.Bấm lung tung máy hỏng bố nó rồi, mất hết PSD trong gallery TT.TT

.Giờ quay lại làm PSD nè...

.Thấy nếu không FREE luôn thì chắc mấy bạn có công có việc cần mà phải chờ thì cũng ngại, thế nên là...

Share ngay và nuôn :v


Bullet; Green Fav và cmt nếu bạn down nó nhé 

Bullet; Green Và đừng quên một điều là Edit tớ khi sài vào art bạn hen :3

Bullet; Red Cấm nè: đừng đem đi share chỗ khác hay bán, thay nó thành của bạn nha

.____. hớt rồi 

Bye ~

-----------

MẤY BÁC LÀM ĂN CHO CẨN THẬN NHÉ< THỜI ĐIỂM NÀY LÀ DOWN 50 RÙI MÀ 15 COMMENT *đấy là tính cả comment của em đấy!!!*
Image size
600x400px 1.42 MB
Recommended for you
Featured in groupsSee All
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (316)
FuyuuriKann's avatar
FuyuuriKann|Student Interface Designer
Done 
Reply  ·  
Junniebae's avatar
Junniebae|Student Interface Designer
<3
Reply  ·  
jeonkokonut's avatar
jeonkokonut|Student Interface Designer
<3
Reply  ·  
kimsamuel2508's avatar
Xin
Reply  ·  
MinJaeCucheoo's avatar
done
Reply  ·  
linggenie's avatar
Cảm ơn
Reply  ·  
ThuwHa's avatar
ThuwHa|Student Interface Designer
Done.
Reply  ·  
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved