Shop Forum More Submit  Join Login
Három perc

  Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány. Egy kislány, ki épp iskolába készült, az elsõ osztály várta. Sok gyerek, sok játék, csupa csodák,felfedezésre várva. El is indult hát, végig az utcán, át a ropogós õszi leveleken, majd tovább a macskaköves úton, a korlát mellett, pontosan ott, a baloldalon. Az anyukája mondta neki így: mindig a baloldalon menjen, nem-nem, sose a jobbon!
  A kislány így is tett hát, minden egyes nap: Elgyalogolt az iskolába, úgy, ahogyan Anya mondta, a baloldalon. Igazából sosem értette, miért kell éppen itt mennie, miben másabb ez, mint az, ott a jobb. Itt úgysincsen semmi izgalmas, gondolta, bezzeg odaát. Sok galamb, egy kis park, no meg egy másik iskola, egy szép szoborral… pontosabban szobrokkal, bronz, gyerekszobrokkal, akik épp játszadoztak, és mesékrõl áradoztak. Pontosan öten voltak, minden nap üveggolyóztak. A Nap rájuk sütött, talán ezért volt jókedvük… igaz, ha esett is, õk akkor is nevettek.
  A kislány mindig is irigyelte õket ezért. Boldogok voltak mindig, ha esett, ha fújt, ha szép volt a Nap, s ha rút. Guggoltak és gurítottak, lopva örültek, de nem szóltak. Sosem, hiszen szobrok voltak, nem tudtak.
  Teltek a percek, teltek a hetek, s a kislány minden egyes nap megnézte a bronz gyermekeket. Minden alkalommal rájuk is mosolygott, mintha már rég ismerné õket. Ismerte is, hisz mindig találkoztak, igaz mindig csak az utca túlsó oldalán kacarásztak. Eltöprengett, vajon ki faraghatta õket? És vajon minden gyerek ilyen boldog marad, örök idõkre?
  Egy napon úgy döntött, átmegy a másik oldalra, hogy végre közelebbrõl is üdvözölhesse a szobrokat. Észrevette, hogy a jobboldal sem más, mint a bal: az emberek mind itt is szomorúak voltak… kivétel persze az üveggolyózó fiúkat, kiknek örök mosolyt csalt arcukra a nap.
  Ahogyan odaért hozzájuk, a bronz gyermekek életre keltek. Üveggolyólyuk gurult, kezük pedig a kislány felé nyúlt. Arcukon a mosoly széles, de tekintetük szeszélyes: minden nap csak három percig élhetnek, addig mesélhetnek. Történetük pedig hosszú, majdnem végtelenbe nyúló, ámde hallgass ide kislány, elmesélünk mindent!
  Így is lett hát, a kislány ezentúl mindig a jobb oldalon ment iskolába, szobrok pedig minden egyes nap pontosan három percre keltek, csak neki életre. Három percet meséltek csak. Átok ült rajtuk, mi ennyit engedett. Évszázadok története, csupán három percekbe öntve. Át Álomországon, túl a Kék Ég Birodalmába, majd onnan tovább madárszárnyon a Mesék Tengerére. Tündérek, árnyak, fények, lidércek, az évek így bizony gyorsan elteltek: az iskolának vége lett, jött egy másik a helyére. Itt nem alsó, vagy felsõ, ez közép, annyi, hogy itt sokszor három perc sem elég. A szobrok meséltek, három percig éltek, a kislány pedig így mérte az idõt, míg nem, egyszer csak… felnõtt.
  Nem volt már kislány többé. Hölgy volt, oly fiatal, kinek mosolygó arca, három percet takart. Korán kelt, keveset aludt, sõt mi több, néha a gyerekekhez csak lopva jutott. Ha messze volt, ha kerülnie kellett, a mesére figyelni mindig szeretett. Három perc csupán, ez volt az élete, szürke nappalok, csodákkal kerítve. Már nem sütött oly fényesen a nap, mint régen, csak a golyó gurult ugyanúgy a téren. Bárhogy telt az idõ, rajtuk nem fogott, hosszú meséket hosszan hallgatott.
  Sokszor eltelt három perc, talán túl sokszor is, hisz a történetnek nincs még vége, bárhogyan legyen is. Hallgatta hát minden nap, kelve korábban, téve kitérõket, három percig figyelve, csakis-csakis õket.
  Lassan vége lesz hát, szóltak a gyerekek, néztek felfelé, keresve szemeket. Szürke szemek már ezek, haj akár a tél, bús, szomorkás, csupán szürke és fehér. A hölgy mosolya viszont változatlan maradt: mint mikor még a túloldalon haladt. Minden nap vidáman, sietve, kutatva kíváncsian, majd rádöbbent, csupán három perce van.
  
  Mert három perc a mese, három perc az élet,
  Hallgass ide kislány, elmesélünk mindent.
Egy mese egy kislányról, és öt bronz szobor kisfiúról, akik minden nap három percig élhetnek.
:iconlordtchernobog:
LordTchernobog Featured By Owner Nov 11, 2011  Hobbyist Traditional Artist
:')
Reply
:iconboneheart:
BoneHeart Featured By Owner Nov 11, 2011  Hobbyist Writer
köszi :)
örülök h tetszik
Reply
:iconshain-chan:
Shain-chan Featured By Owner Nov 10, 2011  Hobbyist Digital Artist
nagyon szép! :D
Reply
Add a Comment:
 
×

:iconboneheart: More from BoneHeart


More from DeviantArtDetails

Submitted on
November 8, 2011
File Size
4.0 KB
Link
Thumb

Stats

Views
267
Favourites
3 (who?)
Comments
3
×