Shop Forum More Submit  Join Login
A vállon cipelt város

  Évmilliókkal ezelõtt, amikor még a galaxis fiatal volt, a csillagok éppen csak elõbújtak magvaikból, álmosan ásítva a világra. Sugárzó szemeiket tágra nyitották, végtelenbe érõ fényükkel pedig megvilágították az öreg sötétséget, átsegítve õt a közelgõ végtelenség útjára. Elõbukkant a Tej-út, ami kecsesen csorgott alá a nebulák néma, szivárványszínû felhõi közül, tovatekeregve az egyre csak növekvõ bolygók közé. Meteorok hasítottak át a téreen, zöldes fodrokat húzva maguk után, jelezve hosszú utazásuk kezdetét.
  És hogy ki teremtette mindezt? Az öreg Na'ar, a Smaragdlelkû Tervezõ, a Csillagszakállú Építõ. Õ volt az univerzum atyja, ki kedvére formálhatta a világot, melyet a végtelen idõk kezdete óta álmodik már. A planéták az õ fiai: akad kisebb, nagyobb, kicsit hevesebb, kicsit nyugodtabb, kedves, és ellenséges. A nebulák a függönyei, melyek eltakarják csodás álmait a sötétség elõl, a meteorok pedig birodalmának sejtelmes utazói. Hírvivõk, kik más istenekkel társalognak csillagközi bölcsességekrõl, halhatatlan szóbeszédekrõl.
  Na'ar éppen alkotni készült: legkisebb fiának, Thure'anak egy várost szánt ajándékul, Thae'rat, a Leghatalmasabb Várost. Kõ helyett mocsarat teremtett, melybõl fákat növesztett, több száz méter magasakat, úgy hogy lombjaik a csillagok fényét súrolták. Hatalmas kõházakat, citadellákat húzott fel, miknek falai a nebulák mosolyát tükrözték, és végtelen mély tavakat, tengereket, mik elfeledett korok emlékeit õrizhetik majdan. Ezután következtek a hatalmas obeliszkek. Ordító morajlással emelte ki õket a mocsárból, majd körmeivel rúnákat vésett beléjük. Hatalmas, Onyx oszlopok voltak ezek, melyek Na'ar igéjét és törvényeit hirdették. Ezek fogják emlékeztetni a majdani lakókat, és az egész bolygót, ki teremtette a világot-, és a világ kebleire: õket.
  Thae'ra a Leghatalmasabb Város, készen állott. Az öreg Építõ utolsó mozdulatával megteremtette a lakóit is: Hatalmas, karcsú, kék teremtményeket, kikkel megosztotta Smaragd lelkét, és örök boldogsággal áldotta meg õket.  Kezeiket a fénynél is finomabbra alakította, hogy saját maguk úgy gyarapíthassák városukat, ahogyan csak akarják.
  Végül pedig föléjük hajolt a hatalmas halaxisból és emlékeztette õket a gigászi obeliszkekre és a beléjük vésett törvényekre: Soha ne keressék a Bánatot, se pedig más Teremtõket, különben lelkük megcsorbul, testük pedig örökre kõvé dermed.
  Befejezve az alkotást, Na'ar pihenésre hajtotta fejét. Álomba szenderült, magára hagyva az univerzumot, hogy aztán aeonok múlva, új álmok után folytathassa munkáját.
  
  Eközben az univerzum mozgásnak indult: A csillagok nõttek, sõt mi több, sokasodtak. Kisebb, nagyobb különösebbnél különösebb csillagok szálltak fel az ûr tetejére, titokzatos neveket adva egymásnak, miközben vidám fényük beragyogta az univerzumot. A bolygók lélegezni kezdtek, majd elindultak, úgy ahogyan a meteorok súgták nekik. A nebulák szétterültek, mint egy kósza álomköd, kíváncsian kacskaringózva a galaxis többi lakója között. Thure'a is lélegzett, s vele együtt Thae'ra, a Leghatalmasabb Város is. Csodás lakói folyton-folyvást építettek, és építettek, figyelték az eget, és barátságot kötöttek a csillagokkal, miközben smaragd lelkük tovább ragyogott az Obeliszkek között.
  
  Az aeonok lassan, de elteltek, az Építõ pedig felébredt. Az örök-mozgó univerzum elbûvölte, csodálta teremtményeit, ahogyan benépesítették a hatalmas Ûrt, és ahogyan gondtalanul éltek egymás mellett. Mind a tíz fia boldog volt, kivéve a legkisebbet: Apja legbecsesebb ajándéka, Thae'ra a Leghatalmasabb Város némán, élettelenül ült a mocsár felett. Gyönyörû, kék bõrû lakói ugyanis nem léteztek már: lelkük nem volt smaragd többé, és testük átváltozott csúfos, szürke kõvé.
  Na'ar elkeseredésében átölelte Thae'rat, majd vállaira vette, mocsaraival, házaival, hatalmas fáival, égig érõ Onyx obeliszkjeivel, és elindult. El Thure'aról, fel a kacarászó csillagokig, tovább a nebulák függönye alatt, a meteorok suttogásánál távolabbra, tovább, egy másik univerzumba.
Mese Na'arról, az univerzum teremtőjéről, és arról, miként teremti meg legkisebb fiának a Leghatalmasabb Várost.
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×

:iconboneheart: More from BoneHeart


More from DeviantArtDetails

Submitted on
November 17, 2011
File Size
4.2 KB
Link
Thumb

Stats

Views
226
Favourites
1 (who?)
Comments
0
×