Shop Forum More Submit  Join Login
Đi qua những thăng trầm, đến một ngày chợt hiểu ra một điều tưởng như vô cùng đơn giản: rằng tập nghiệm nhỏ nhất của bài toán cuộc đời vốn chỉ có một nghiệm duy nhất. Nghiệm đó được mô tả khái quát là một nghiệm nằm trong khoảng từ âm vô cùng cho đến dương vô cùng, và có giá trị liên tục cho cả phương trình. Mỗi nghiệm là một tập hợp, tập giao của chúng tạo thành dòng chảy liên tục và không thể ngắt quãng, nếu ngắt quãng bài toàn sẽ lập tức dừng lại. Cũng giống như đường tròn nếu xét theo quan điểm vi mô thì đường tròn là tập hợp của vô số đường thẳng, bài toán cuộc đời cũng vậy, đó là tập hợp của những Khoảnh Khắc. 

Một điều thú vị là nghiệm số thu được vốn sinh ra hai giá trị vô hình là âm và dương, tương ứng với hai trạng thái tiêu cực và tích cực. Giá trị âm sinh ra vượt trội hơn giá trị dương, giá trị dương sinh ra tuy ít hơn nhưng nguồn năng lượng nó mang lại không thể cân, đong, đo, đếm. Chúng ta đơn giản gọi nó là Hạnh Phúc.

Cuộc đời vốn là một hành trình dài, tập hợp của vô vàn những hành trình ngắn, và mỗi hành trình ngắn lại bao gồm vô vàn những khoảnh khắc xảy ra liên tiếp ở trạng thái nghỉ. Khi một giá trị dương được sinh ra là một cột mốc được sinh ra, nó chuyển hóa thành năng lượng có ích đẩy chúng ta tiếp bước trên hành trình cuộc đời. Nhưng giá trị đó chỉ được chuyển hóa khi và chỉ khi có chất xúc tác đặc biệt bao gồm Lao Động, Ước mơ, Đam Mê và Không Từ Bỏ.

Ngày hôm nay tôi hiểu được một điều.

Thêng thang của tôi.

20.10.15
Add a Comment:
 
:iconmjmstudios2020:
MJMSTUDIOS2020 Featured By Owner Oct 19, 2015
Ahh, I see. =3
Reply
:iconbo0xvn:
bo0xVn Featured By Owner Oct 19, 2015  Hobbyist Digital Artist
What do you see? :XD:
Reply
:iconmjmstudios2020:
MJMSTUDIOS2020 Featured By Owner Oct 19, 2015
It's a message of something. hmmmmm.
Reply
:iconbo0xvn:
bo0xVn Featured By Owner Oct 19, 2015  Hobbyist Digital Artist
Yahh, i learned something new from my mistake. It's worth it :aww:
Reply
:iconmjmstudios2020:
MJMSTUDIOS2020 Featured By Owner Oct 19, 2015
What's funny, I don't think I got the right answer though. I feel I cheated. Google Translate would pop up and boom, the answer was right there.

X< But going back to what you said, I've learned my mistakes the hard way. Because of this, it made me realize who I am again before my coma all happened but only half of it, the other half is from the past mistakes.
Reply
:iconbo0xvn:
bo0xVn Featured By Owner Oct 20, 2015  Hobbyist Digital Artist
You're lucky :D Just kidding. You're right, we become who we are as today it's about all lessons we've learned from the mistakes of the past, and it became the foundation for the future dream. When we understand what makes life, everything will be clearer. Life just wonderful :la:
Reply
:iconmjmstudios2020:
MJMSTUDIOS2020 Featured By Owner Oct 20, 2015
1) I know. X3 But still, do you think I cheated when I used Google Translate?

2) I don't have any other better way to say it then what you have there. *Kisses...
Reply
:iconbo0xvn:
bo0xVn Featured By Owner Oct 27, 2015  Hobbyist Digital Artist
1. No you're not, it's the way technology connect us :hug:

2. Just a state of mind, and you have your own my friend :D
Reply
(1 Reply)
Add a Comment:
 
×

:iconbo0xvn: More from bo0xVn


More from DeviantArt



Details

Submitted on
October 19, 2015
Link
Thumb

Stats

Views
13,895
Favourites
3 (who?)
Comments
15