Shop Forum More Submit  Join Login
Đi qua những thăng trầm, đến một ngày chợt hiểu ra một điều tưởng như vô cùng đơn giản: rằng tập nghiệm nhỏ nhất của bài toán cuộc đời vốn chỉ có một nghiệm duy nhất. Nghiệm đó được mô tả khái quát là một nghiệm nằm trong khoảng từ âm vô cùng cho đến dương vô cùng, và có giá trị liên tục cho cả phương trình. Mỗi nghiệm là một tập hợp, tập giao của chúng tạo thành dòng chảy liên tục và không thể ngắt quãng, nếu ngắt quãng bài toàn sẽ lập tức dừng lại. Cũng giống như đường tròn nếu xét theo quan điểm vi mô thì đường tròn là tập hợp của vô số đường thẳng, bài toán cuộc đời cũng vậy, đó là tập hợp của những Khoảnh Khắc. 

Một điều thú vị là nghiệm số thu được vốn sinh ra hai giá trị vô hình là âm và dương, tương ứng với hai trạng thái tiêu cực và tích cực. Giá trị âm sinh ra vượt trội hơn giá trị dương, giá trị dương sinh ra tuy ít hơn nhưng nguồn năng lượng nó mang lại không thể cân, đong, đo, đếm. 

Cuộc đời vốn là một hành trình dài, tập hợp của vô vàn những hành trình ngắn, và mỗi hành trình ngắn lại bao gồm vô vàn những khoảnh khắc. Khi một giá trị dương được sinh ra là một cột mốc được sinh ra, nó chuyển hóa thành năng lượng có ích đẩy chúng ta tiếp bước trên hành trình cuộc đời. Nhưng giá trị đó chỉ được chuyển hóa khi và chỉ khi có chất xúc tác đặc biệt bao gồm Lao Động, Ước mơ, Đam Mê và Không Từ Bỏ.

Ngày hôm nay tôi hiểu được một điều.

Thêng thang của tôi.

20.10.15
Add a Comment:
 
:iconemseeare:
EmSeeAre Featured By Owner Dec 1, 2015
What language is this? I don't think it shows up on my tablet right.
Reply
:iconbo0xvn:
bo0xVn Featured By Owner Dec 1, 2015  Hobbyist Digital Artist
This is my mother language: Vietnamese ;)
Reply
:iconemseeare:
EmSeeAre Featured By Owner Dec 1, 2015
Oh, cool. I looked up examples of Vietnamese online. I guess it is showing up correctly on my tablet. I've just never seen the language before. It looks like what displays when I try to open an incompatible file in Microsoft Word. I thought dA was doing the same thing.
I haven't been to a Vietnamese restaurant before either.
That's pretty cool. You don't run into someone who speaks Vietnamese every day. ^^;
Reply
:iconbo0xvn:
bo0xVn Featured By Owner Dec 2, 2015  Hobbyist Digital Artist
The cause of that display issue is the different between normal font and unicode's font. In Vietnamese language we have diacritic marks (just like French language), and we use some special font for that. Maybe your computer/phone dont have that kind of font :XD: Do you want to talk Vietnamese with me? :la: Just kidding :D
Reply
Add a Comment:
 
×

:iconbo0xvn: More from bo0xVn


More from DeviantArtDetails

Submitted on
October 19, 2015
Link
Thumb

Stats

Views
6,633
Favourites
0
Comments
5