bo0xVn's avatar

.24.II

By bo0xVn
130 Favourites
19 Comments
13K Views
.24.II


Stock © OeilDeNuit - sxc.hu: [link]
Published:
© 2012 - 2020 bo0xVn
Comments19
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
noisyboy75's avatar
noisyboy75Student Digital Artist
coool!
dexterouz's avatar
dexterouzStudent Filmographer
This is so beautiful wallpaper ... Great work !
skeetor001's avatar
nice wallpaper thanks ;)
bo0xVn's avatar
bo0xVnHobbyist Digital Artist
Glad you like it ;)
skwara96's avatar
skwara96Hobbyist General Artist
Hi. I really liked your wallpaper. I have a question. I could put it in my new series of posts on gimp.edu.pl? I would be very grateful :). Of course, will put a link to the wallpaper on dA, your profile and if you want to your site for example.
bo0xVn's avatar
bo0xVnHobbyist Digital Artist
Please feel free to do it :XD:
sonnguyen1211's avatar
bạn có nhiều wall đẹp quá. Bạn thường chụp ở đâu vậy?
bo0xVn's avatar
bo0xVnHobbyist Digital Artist
Thanks bạn, hầu hết mình chỉ cân chỉnh lại ánh sáng và màu sắc thôi. Bạn có thể xem ảnh gốc trong phần description (Stock)
bo0xVn's avatar
bo0xVnHobbyist Digital Artist
:hug:
bo0xVn's avatar
bo0xVnHobbyist Digital Artist
Thanks youu :D
batdangthuc's avatar
batdangthucStudent
Sao anh ko làm 2048x2048 cho ipad í anh :p
bo0xVn's avatar
bo0xVnHobbyist Digital Artist
trước h chưa có xài table nào, nên cũng chưa có ý định làm :XD: hihi, có thể sẽ phải mở rộng ra mảng table và iphone & android :D Thanks em nhé.
dAiheart's avatar
dAiheartHobbyist General Artist
Beautiful!
bo0xVn's avatar
bo0xVnHobbyist Digital Artist
You're so sweet :D
blakwoft's avatar
Mình nghĩ bầu trời màu xanh dương ko có mây trông sẽ đẹp hơn. Màu này nhìn chói mắt làm sao ấy :D, Chỉ là ý kiến cá nhân thui ^^
bo0xVn's avatar
bo0xVnHobbyist Digital Artist
Hì hì, có lẽ cũng do tâm trạng ảnh hưởng một phần nên dạo này mình hay làm tone màu trầm và hơi gắt :XD: Thanks bạn nhiều :D
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In