4
5
3
Honey Fairy
335 Views|1 Today
I tried making this look like a fairy-tale book illustration, a small fairy picking pollen and nectar from a flower, perhaps she's going to bake a cake with it?
Image size
1417x1890px 2.45 MB
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (4)
PeKj's avatar
That's nice. That would really work great as a fairy tale story illustration.
You should really look for a suitable group to promote it in.
Reply  ·  
Blondbraid's avatar
Thank you, do you know any good group where it would fit?
Reply  ·  
PeKj's avatar
Jag är nog inte den som har bäst koll på olika grupper. Du kan titta under fliken "Groups". Det finns ett stort antal olika grupper att välja mellan. Det kan vara klokt att se att det finns ett hyggligt antal "watchers" och att det finns pågående aktivitet. 

Många grupper har mycket liten eller ingen aktivitet längre. Sådana ger inte mycket utbyte.

Den grupp som jag själv postar på till och från som skulle ligga närmast till är 
Myths-and-Legends

Många deltagare och mycket aktivitet. Bra möjlighet att synas men också mycket att konkurera med. Tar ibland några dagar innan en post blir godkänd.
Reply  ·  
Blondbraid's avatar
Tack för tipset! :)
Reply  ·  
©2019 DeviantArt
All Rights reserved