Deviation Actions

blenqui's avatar

MutaGen17x909

Published:
By
6 Comments
1K Views
MB3D.

Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...E4...1.........EhtSXsjTfzzGoeIczAan/ESXuwNIiDty1x2qyil8zTzsPAZlok.Nuj
................................Qq1cDvSH1.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...Up/.../EU//......30...8.....kB.....EvkihPeR6oD/.......nee70dkpXm1....U
z.....kD12../2...........2...eRlF7vDzzzzp2ACMy1...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDols8lU8q3xHVz48Etj6TyUvDLF2NLHoDhO.scqFk6vHxNZAmN3XHzkDEOpjVxggjsq1kJKpp
2xfk.5yp1MaoyM/RWcnZMLoDU.....YY6.............kD.2....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1........................................./....2..
.....83iyz1.......kzmwzzz1EP..6.P....M2...UE....m..06c3..UEB....//...I1...E1./5I
..kTzdoZgzjdqZpz8R7vzPeRNxD.nc..zzSi............6wyBIC4OWz1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1...........c0...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................6EU.......zz/6FG1.QY2E7tzD/PX5..KD
v.KzTNie31kT6/qTQs5U./0.......bT.026.......ly/6EU.......Mw5U./0......kqT.026....
...kz/6EU..........U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwj................................
E6..3E..l2k.....I....M....EE0x4SB34QHNoPgF4.4B3.......................k/.6E./...
...........2cJbufaJ../........yDEVAuQFPQyzX1qG/KpMjxzwu357HLE6yj.Y4A6.w8ix9.....
................................................................................
.....................E.....3....8....EpPmJrQ3l4Pd/LG4B3.........................
.sU1....06U..........UiuA3fmQ.yD9yDQ01oeGzHC1OZ.hu6pzA9l7MpLL0yjuyIUNeRTZzvAnAnA
nAnkz.........zD.....................kwjKU5BeYvD................................
................................/....E/...U0....o7LOoRaQdFaA7NoI................
............Cs....U.4MU/........OaNaNaNa7znTs7qavMM../........................AP
Uhhpz0...CnP9Kxj........kz1....wDecdz...........................................
..........................................E.....I....s.....IjlKSEZbQVZYFH/......
......................U1C....6U...........Ud7sbhK4sszk1iymuqMezD...........cimvZ
bQEqz...........h6fF7qIJB/YarTOodQWwz........E/EoGwlqykBXz1........wz...........
OaNaNaNatyHRH5Ne2xDgzcNaNaNaNavj........................}
{Titel: MutaGen17x909}

Image details
Image size
1600x1600px 842.41 KB
© 2021 blenqui
Comments6
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Demon--Boy's avatar

this description gave me live

RocketSurgery950's avatar

Suddenly I want donuts. Well done!

GLO-HE's avatar

great class Vito !!!

lenny2055's avatar
A very fabulous fractal.
Joe
samo19's avatar

Beautiful, very beautiful.

Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In