Shop Forum More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Professional Bisimchi GraphicMale/Iran Recent Activity
Deviant for 8 Years
Needs Core Membership
Statistics 277 Deviations 23 Comments 14,529 Pageviews
×

Newest Deviations

haft sin by bisimchi-graphic haft sin :iconbisimchi-graphic:bisimchi-graphic 0 0 hazrat Zahra by bisimchi-graphic hazrat Zahra :iconbisimchi-graphic:bisimchi-graphic 0 0 Fetne by bisimchi-graphic Fetne :iconbisimchi-graphic:bisimchi-graphic 0 0 letter4u by bisimchi-graphic letter4u :iconbisimchi-graphic:bisimchi-graphic 0 0 ahmadiroshan by bisimchi-graphic ahmadiroshan :iconbisimchi-graphic:bisimchi-graphic 0 0 ILoveMuhammad by bisimchi-graphic ILoveMuhammad :iconbisimchi-graphic:bisimchi-graphic 0 0 imam askari by bisimchi-graphic imam askari :iconbisimchi-graphic:bisimchi-graphic 1 0 ImamReza by bisimchi-graphic ImamReza :iconbisimchi-graphic:bisimchi-graphic 0 0 Imam Hasan by bisimchi-graphic Imam Hasan :iconbisimchi-graphic:bisimchi-graphic 2 0 hazratMohammad by bisimchi-graphic hazratMohammad :iconbisimchi-graphic:bisimchi-graphic 1 0 arbaeen by bisimchi-graphic arbaeen :iconbisimchi-graphic:bisimchi-graphic 0 0 16Azar by bisimchi-graphic 16Azar :iconbisimchi-graphic:bisimchi-graphic 0 0 ImamKhamenei by bisimchi-graphic ImamKhamenei :iconbisimchi-graphic:bisimchi-graphic 0 0 imamKazim by bisimchi-graphic imamKazim :iconbisimchi-graphic:bisimchi-graphic 1 0 ImamKhamenei by bisimchi-graphic ImamKhamenei :iconbisimchi-graphic:bisimchi-graphic 1 0 HazratRoqayeh by bisimchi-graphic HazratRoqayeh :iconbisimchi-graphic:bisimchi-graphic 0 0

Watchers

Activity


deviantID

bisimchi-graphic's Profile Picture
bisimchi-graphic
Bisimchi Graphic
Artist | Professional | Design & Interfaces
Iran
Current Residence: Islam
Favourite genre of music: روضه
Interests
گر به ‌چشم‌ دل ‌ببینی ‌کربلا
صحـنه‌ای ‌بین ‌در و دیـوار‌‌‌ بود
بر سر تیری‌ که ‌بر اصغر زدند
مطمئنم‌ تکه‌ای ‌مسمار بود

Comments


Add a Comment:
 
:iconcs-01:
CS-01 Featured By Owner Jun 20, 2011:+devwatch: = :love:
Thank u so much :rose:
~ :aww:
Reply
:iconyoosof-e-zahra:
yoosof-e-zahra Featured By Owner Jun 20, 2011  Professional Artist
ياعلي
[link]
Reply
:iconemamzaman:
EMAMZAMAN Featured By Owner Jun 1, 2011
فرخوان شورای هماهنگی راه سبز امید برای برگزاری راهپیمایی سکوت
همزمان با سالگرد انتخابات بیست و دو خرداد

در آستانه بیست و دوم خرداد و فرارسیدن دومین سالگرد آغاز اعتراضات جنبش سبز،
شورای هماهنگی راه سبز امید بیانیه ای در پاسداشت خاطره زنجیره سبز انسانی
و روزهای فراموش نشدنی خرداد ماه صادر کرد
و ضمن دعوت مردم به پیوستن در "راهپیمایی سکوت" در پیاده روهای
خیابان ولی عصر حد فاصل میدان ولی عصر تا میدان ونک
ساعت ۶ تا ۸ بعد از ظهر روز ۲۲ خرداد،
تاکید کرده است:
سکوت مطلق در طول برگزاری راهپیمائی حاکم خواهد بود.
به هیچ شعاری پاسخ داده نشود
و از هر گونه اقدامی که به خشونت طلبان بهانه برای انجام اقدامات غیر قانونی و ضد انسانی می دهد خود داری شود

Reply
:iconkawthar00nour:
kawthar00nour Featured By Owner May 21, 2011
thanks
Reply
Add a Comment: