Deviation Actions

Binky120's avatar

Pony Line-Art 003

Published:
By
2 Comments
157 Views
- Credit me
- Don't steal
- Show me your finaly art
- You may use it for Howrse, Ponybox... whatever
- Don't use it for commercial purposes(Real money)
Image details
Image size
1350x1350px 359.53 KB
© 2013 - 2021 Binky120
Comments2
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
HowrseAm's avatar
je kunt heeel mooi dingen aangeven (teken tablet?) maar issie niet een heel klein beetje aan de dikke kant :p xD
Binky120's avatar
Dankje, ik heb inderdaad een teken tablet :) En ja, hij is een beetje dik xD Snel op dieet dan maar d: