Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant pex02Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 48 Deviations 1,924 Comments 5,516 Pageviews
×

Activity


Photopack Ulzzang
không theo 1 pack nào cả, mình chỉ dọn máy và thấy không dùng thì share thoi , xấu mong các bạn tha lỗi = )))

comment + favourite = download 


credit : tumblr ....link sta.sh cho ai muốn : lovethanks for support
Loading...
share background
*lưu ý pack này mình đã share từ hôm qua tại page Giot Nang Cuoi Ha , bạn nào đã nhận bên đó thì lưu ý nhé*

comment + favourite = down 

comment + favourite = down 


credit : tumblr, google,....


không phải ảnh của mình, là ảnh mình kiếm, sử dụng không cần credit mình, chỉ cần làm đúng luật nếu down Heart 
bạn nào không muốn down file .zar có thể down link sta.sh tại đây nhé : sta.sh
thanks for support
Loading...

Journal History

Comments


Add a Comment:
 
:iconfairyixing:
fairyixing Featured By Owner Nov 26, 2018
+watch back?
Reply
:icondarnell-pham:
Darnell-Pham Featured By Owner Oct 2, 2017  Student Interface Designer
- Thank you for watch and fav !  Bunny Emoji-32 (Waving) [V2] by Jerikuto
Reply
Hidden by Commenter
:icondarnell-pham:
Darnell-Pham Featured By Owner Oct 17, 2017  Student Interface Designer
- You're welcome !  Bunny Emoji-31 (See you later) [V2] by Jerikuto
Reply
:iconfenty34000:
Fenty34000 Featured By Owner Sep 4, 2017
Watch Back ?  ♥
Reply
Add a Comment: