BG87 on DeviantArthttps://www.deviantart.com/bg87/art/Sveriges-Besta-Retrospelspodcast-271679855BG87

Deviation Actions

BG87's avatar

Sveriges Besta Retrospelspodcast

By
Published:
887 Views

Description

Fanart to one of Swedens best Gaming Podcasts.

Två killar, en tjock och en lång, som varje vecka spelar ett gammalt retrospel som de missade när det var nytt, för att kolla hur bra det håller, utan nostalgikänslor som skymmer sikten. Utsvävningar i mängder och fantastiskt bra kontakt med lyssnarna. Jag kan inte rekommendera den här podcasten tillräckligt.

Gå och lyssna! NU!
[link]
Image size
743x875px 244.85 KB
© 2011 - 2024 BG87
Comments7
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Drone-Goon's avatar
Det är väl dags att rikta ett stort tack till dig, BG87, för det här tipset. Sedan jag snubblade in här (var det förra hösten?), läste din beskrivning och sedan provlyssnade så har jag fått en ny älsklingspodcast.
Återigen, tack för det.