Deviation Actions

bezo97's avatar

#543 [tweak]

By
Published:
9.1K Views

Description

Made with Mandelbulb3D + Photoshop
Tweak of fav.me/d7z3uoi by Swoopswatkill :thumbsup:
Check out my gallery here: bezo97.deviantart.com/gallery/
Raw params:
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w.........ER31eUdtBpzOWG0Dwozv1EDjavDRz58.Y76/mddf80.d.OpXn62OwD
................................4Cx7GUOFR.2.......EC.7I5................C/2...wD
...Uz6...EKTn....I.0/....2.f/...i.....ED.....QBYG1IPdDlD/IEBM8/E...G1xckpn1.BnAH
zI....kD12..02............................................U0/....y1...sD...../..
.z1...sDQO07oHWH1xHLXUjLwej2zITl.ZHf92mjZPB6Frk5XwHsVSXWoyICzGNNc2oUsonDR7TqPSrx
yv9Mj/dKk/aDzqb..RTvhanjU.....2j9...1P...2....kD/6....sD0.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UU891Ew....2..
.....Ksulz1.......kz.wjye1.U..6.J0...E2...EB....m....66...kF....8/...6pm....S3z8
XU3U.qulWzzb2Txz.1AkzXKee16.mE/.zzSi..UPAI91pRzD6Eot8VlJaz1.CY582uK..Lk38.kzzzD.
.wO/J7qTnz1.KkxblcWsz0kP/yyE/V.k/EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz............20...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1..............................................zzVO0J/.z16EavzDrQnB.wzz
z1EzTRnBr.kz.0YtQsbsbp/.z16E..bToDq0.wDU./.ly7yNR.kz.02.Mwbsbp/.z16E.kqTWTK5.wDU
./.kz3KMV/kzzzD....cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6./.IkA2FE.....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE..........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0..nAnAnAnAxz0..................sz1.....................................
..................................././..........................................
.....................2.....3....3....wpIdtKK....................................
02E./2.........................E...................wz.........zD................
................................................................................
................................/....E/...E/....TBJOiZ3...0IjRLNm/..............
..........U./2E./.......................E.2...................zD........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I.........UEZF5OoAXA............
...................................................6./..........................
................................................................................
.....................................................2.....3....B....A3QcJaQZZYF
H/...............................sU1.sE1BoU.02E...............xD..........2.....
.............U/k........M.A........wz.........zD........kz1.....................
........kz1........wz.........zj................................}
{Titel: 543 b}
Image details
Image size
1920x1080px 2.93 MB
© 2014 - 2023 bezo97
Comments31
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Fiery-Fire's avatar
Oh, this is very nice Zotya :nod: :) and perfect center too :lmao: