Deviation Actions

bezo97's avatar

170119

By
Published:
2.4K Views

Description

Made with Mandelbulb3D + Photoshop
Take a look at my new website: bezo97.tk/

Params: (let me know if you make a tweak!)
Mandelbulb3Dv18{
g.....S...U1/.../..........c5Wx19B3vzic87jfz/31EtSzA99P1lznWNAkeBFIpzYicIiCE2Byj
................................c.9nS4/xd.2........A.J1.................S/2...wD
...Uz6....UA.....I.0/....2Uu....8.....ED.....EoMdoWDpNnD/IEmNN3E...m/pAnAp1....U
zI....kD12../..........wz..................................3....U42...sD...../..
.z1...sD0m2GXvz0NwXsUDqgS6SAzKwYIxMVQUmj6qyvDg/0YwPlmZ8/Gvk8zKgxtD6cvqmD/q9aMFQ4
nw93VFGhuFvwyI2mJFfpyRmjU.....I0....5....2....sD/A....sD..G.....................
.............oAnAt1...8E....zw1...................................UtFa6E/....k1.
.....4iSoz1..........wzzz1.U..6.D/...w0...EB....q0...c3...EA....m....wJ9...le4T0
0F2U.yzzzzzzzzzzzzzzzzzzz1611EF.zzzz..EDKN4sGEzj6YW5u29LG.2.GtkH/1UtzKk38.kzzzD.
.cd8FCXbZz1.HrU5oQ/qz.EBPx9CAa.k/EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz............v/...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................cYG8/.U.06EzzVG8d2..06U.tzD8dYG..6U
.0IzTdYG8/.U.06EQsbG8d2..06U./bT8dYG..6U.02lydYG8/.U.06EMwbG8d2..06U.lqT8dYG..6U
.02kzdYG8/.U.06E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....2..F2E.....I....w....UGjBrGipmGgJKOiZYFH/...............................6U.
0..........nAnAnAnQ0.BnAnAnAngzDzzzzzzzzTz1AnAnAnAnkz.........zD........kz1.....
...3./......../E........Q.YNaNaNaNavzAnAnAnAnAwjnAnAnAnAnz9........wz...........
........Uz1.............}
{Titel: 22h30m15s main paras~}
Image details
Image size
3840x2160px 5.57 MB
© 2017 - 2023 bezo97
Comments6
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
juvia2016's avatar