Shop Forum More Submit  Join Login
[PSD] Chinese by Believe301079 [PSD] Chinese by Believe301079
Credit: RinYHEnt & ESSE Photography studio... and all in my fav +fav 

LINK: sta.sh/0cc6rizacaa

Mong các cậu thích Love Love 

Phần dưới đuôi đúng là fail thiệt a~~

Add a Comment:
 
:iconfinnxoxo:
Finnxoxo Featured By Owner Apr 1, 2018
thanks
Reply
:iconi-love-scrapbook:
I-Love-Scrapbook Featured By Owner Feb 10, 2018
. Thanks
Reply
:iconyeljel:
Yeljel Featured By Owner Oct 31, 2017
thanks
Reply
:iconhota-kota:
Hota-Kota Featured By Owner Sep 19, 2017
tks
Reply
:iconnhoncucheoo:
Nhoncucheoo Featured By Owner Sep 8, 2017
thanks
Reply
:iconyoongsic2004:
YoongSic2004 Featured By Owner Jul 18, 2017  Student
Thanks .
Reply
:iconjenzny-97er:
Jenzny-97er Featured By Owner Jun 9, 2017
Xin
Reply
:iconpucucheo:
Pucucheo Featured By Owner May 6, 2017  Student
tks :3
Reply
:iconsako-sun:
Sako-Sun Featured By Owner Feb 25, 2017
done
Reply
:iconjysmelodyss:
jysmelodyss Featured By Owner Jan 30, 2017
Thanks
Reply
:iconcuonggraysama:
cuonggraysama Featured By Owner Jan 11, 2017
Thanks
Reply
:iconellalom:
ellalom Featured By Owner Jan 5, 2017
done
Reply
:icontp4ever:
TP4ever Featured By Owner Dec 30, 2016  Student Interface Designer
Thank you
Reply
:iconthitmuithom:
Thitmuithom Featured By Owner Nov 20, 2016  Student
- Thanks
Reply
:iconsachiko-takahashi-sa:
Sachiko-Takahashi-Sa Featured By Owner Nov 1, 2016  Student Interface Designer
done
Reply
:iconlynwangxx:
LYNwangXx Featured By Owner Oct 26, 2016
thanks
Reply
:iconrosezeep:
Rosezeep Featured By Owner Oct 24, 2016  Student Interface Designer
Thanks!
Reply
:iconticoelvis:
ticoelvis Featured By Owner Oct 22, 2016  Student
thanks
Reply
:iconrycucheo:
Rycucheo Featured By Owner Oct 10, 2016  Student Artist
Thanks
Reply
:iconginzparkchucheo:
GinzParkchucheo Featured By Owner Oct 1, 2016  Student Interface Designer
thanks : )
Reply
:iconkyubikk:
Kyubikk Featured By Owner Sep 30, 2016
. Done
Reply
:iconhuy0911:
huy0911 Featured By Owner Sep 18, 2016  Student Interface Designer
Done
Reply
:iconlariel-3105:
Lariel-3105 Featured By Owner Sep 8, 2016
Thank
Reply
:iconsunbabe2k4:
sunbabe2k4 Featured By Owner Aug 31, 2016  Student Interface Designer
Thanks
Reply
:icondusiunhonn:
DuSiuNhonn Featured By Owner Aug 26, 2016
Thks
Reply
:iconmollien2k4:
MollieN2k4 Featured By Owner Aug 10, 2016
Thanks
Reply
:iconmuyuxinlm:
muyuxinlm Featured By Owner Aug 9, 2016
Done
Reply
:iconbt2k3:
BT2k3 Featured By Owner Aug 8, 2016  Student Artist
Thanks.
Reply
:iconsumira-yuuna:
Sumira-Yuuna Featured By Owner Aug 7, 2016  Student Interface Designer
Done
Reply
:iconjeune-ex:
Jeune-Ex Featured By Owner Aug 4, 2016  Student
DONE <3
Reply
:iconexo-oohsehun:
exo-oohsehun Featured By Owner Aug 3, 2016
- Done~
Reply
:icontanakayasuko:
TanakaYasuko Featured By Owner Aug 1, 2016
done
Reply
:iconno153200:
no153200 Featured By Owner Jul 31, 2016  Student Digital Artist
done
Reply
:iconpifoxy2oo2:
Pifoxy2OO2 Featured By Owner Jul 24, 2016
done
Reply
:iconjerendra:
JerenDra Featured By Owner Jul 24, 2016  Student Interface Designer
done
Reply
:iconkkukkungie:
KKUKKUNGIE Featured By Owner Jul 24, 2016  Student Interface Designer
done <3
Reply
:iconpynangel:
PyNAngel Featured By Owner Jul 23, 2016  Student Interface Designer
Màu đẹp quá Love 
Reply
:iconbelieve301079:
Believe301079 Featured By Owner Jul 24, 2016  Student Interface Designer
Mình cám ơn nhaaaa :D (Big Grin) :D (Big Grin) 
Reply
:iconluyi-loo:
Luyi-Loo Featured By Owner Jul 19, 2016
đẹp lắm bạn <3
Reply
:iconbelieve301079:
Believe301079 Featured By Owner Jul 24, 2016  Student Interface Designer
Em cám ơn ạ ~ Wink/Razz Wink/Razz 
Reply
:iconpuphamyg:
Puphamyg Featured By Owner Jul 19, 2016  Student Photographer
<3
Reply
:iconhyebisunshine:
hyebisunshine Featured By Owner Jul 16, 2016
xin ạ
Reply
:iconanirahwang:
AniraHwang Featured By Owner Jul 16, 2016  Student Interface Designer
Xin ^^
Reply
:iconrysanhuquynh:
rysanhuquynh Featured By Owner Jul 15, 2016
Xin nhes~~~ 
Reply
:iconbelieve301079:
Believe301079 Featured By Owner Jul 24, 2016  Student Interface Designer
Mình không dùng res nha, mình chỉ dùng stock và brush thôi 
Reply
:icontrangmisue:
TrangMisue Featured By Owner Jul 12, 2016
Xin nhé <3
Reply
:iconbelieve301079:
Believe301079 Featured By Owner Jul 12, 2016  Student Interface Designer
Vâng ạ :)
Reply
:iconfcol-fxxl:
FCOL-FXXL Featured By Owner Jul 11, 2016
nice :D (Big Grin) :D (Big Grin) 
Reply
:iconbelieve301079:
Believe301079 Featured By Owner Jul 12, 2016  Student Interface Designer
Cám ơn cậu ^^
Reply
:iconvadermi:
VaderMi Featured By Owner Jul 11, 2016
phần dưới cùng em nên xóa bớt mây và xóa 1 chút mây ở mod giữa thì rất là tuyệt aaaaaa !!!!!!
màu đẹp lắm em <3
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 9, 2016
Image Size
774 KB
Resolution
600×800
Link
Thumb

Stats

Views
1,369
Favourites
142 (who?)
Comments
71
Downloads
30
×