Featured in collections
Recommended for you
beiibis's avatar
Listen to the wind - three years later
163 6 3K (1 Today)
By beiibis   |   Watch
Published: March 11, 2015
© 2015 - 2019 beiibis
I wanted to redraw one of my favourite pieces from three years ago
Image size
1400x990px 1.07 MB
IMAGE DETAILS
Software
Adobe Photoshop CS6 (Windows)
Featured in collections
Recommended for you
Comments6
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
BrittanyMPaas29's avatar
BrittanyMPaas29Hobbyist Traditional Artist
Wowwwww! I love seeing awesome progression like this! 😍😍😍 Amazing work!!
ChrisIwanski's avatar
ChrisIwanskiHobbyist Digital Artist
A clear progression.  :)
Soul007's avatar
Soul007Hobbyist Photographer
I'd say big improvement :)
FluffyOnion's avatar
Wydaje mi się, że twój starszy obrazek ma więcej charakteru. Może dlatego, że bardziej wole półszkice.
Zaskier's avatar
ZaskierHobbyist Digital Artist
tez preferuje lewą(w "szkicach" są fajne uproszczenia graficzne a ten po prawej HD wymagałby jeszcze spooro pracy żeby był idealny)
LichMcKnee's avatar
LichMcKneeHobbyist General Artist
Wow, super postęp ^^ Choć stare oczka bym zostawił :) 
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved