Shop Forum More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student Cancel allFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 117 Deviations 1,296 Comments 3,314 Pageviews
×

Newest Deviations

IRENE Red Velvet by BB-Sasaki IRENE Red Velvet :iconbb-sasaki:BB-Sasaki 8 0 #3 - Slot #1 by BB-Sasaki #3 - Slot #1 :iconbb-sasaki:BB-Sasaki 4 4 #3 - Slot #6 by BB-Sasaki #3 - Slot #6 :iconbb-sasaki:BB-Sasaki 8 2 PEACE by BB-Sasaki PEACE :iconbb-sasaki:BB-Sasaki 9 3 Dominant World by BB-Sasaki Dominant World :iconbb-sasaki:BB-Sasaki 10 2 Stage in the air by BB-Sasaki Stage in the air :iconbb-sasaki:BB-Sasaki 13 17 [Collaboration] #7 Power of Magic by BB-Sasaki [Collaboration] #7 Power of Magic :iconbb-sasaki:BB-Sasaki 9 5 [Pack share] #1 Happy 1 year with D.A and cameback by BB-Sasaki [Pack share] #1 Happy 1 year with D.A and cameback :iconbb-sasaki:BB-Sasaki 9 10 [Scrapbook] #20 Crazy about you by BB-Sasaki [Scrapbook] #20 Crazy about you :iconbb-sasaki:BB-Sasaki 11 2 [Scrapbook] #19 For you Molemia by BB-Sasaki [Scrapbook] #19 For you Molemia :iconbb-sasaki:BB-Sasaki 13 2 [Taking Request] #3 - Slot #8 by BB-Sasaki [Taking Request] #3 - Slot #8 :iconbb-sasaki:BB-Sasaki 10 6 [Taking Request] #3 - Slot #4 by BB-Sasaki [Taking Request] #3 - Slot #4 :iconbb-sasaki:BB-Sasaki 13 6 [Taking Request] #3 - Slot #10 by BB-Sasaki [Taking Request] #3 - Slot #10 :iconbb-sasaki:BB-Sasaki 6 2 [Taking Request] #3 - Slot #5 by BB-Sasaki [Taking Request] #3 - Slot #5 :iconbb-sasaki:BB-Sasaki 5 6 [Taking Request] #3 - Slot #2 by BB-Sasaki [Taking Request] #3 - Slot #2 :iconbb-sasaki:BB-Sasaki 4 4 [Taking Request] #3 - Slot #3 by BB-Sasaki [Taking Request] #3 - Slot #3 :iconbb-sasaki:BB-Sasaki 6 2
- These are my new arts ^^ Fav if you like <33

Favourites

[Scrapbook] Fruits Party by RD-A [Scrapbook] Fruits Party :iconrd-a:RD-A 12 3 002 by HyugaFukase 002 :iconhyugafukase:HyugaFukase 15 0 180811./// can't_live_with_losing_you by BYjin-D 180811./// can't_live_with_losing_you :iconbyjin-d:BYjin-D 13 0 +Texturas Light by LoeBiebs +Texturas Light :iconloebiebs:LoeBiebs 459 36 +Texturas Light 2. by LoeBiebs +Texturas Light 2. :iconloebiebs:LoeBiebs 219 11 PASTEL PIXELS - RANDOM PNG's IV by LittleDr3ams PASTEL PIXELS - RANDOM PNG's IV :iconlittledr3ams:LittleDr3ams 868 85 040818 // SHARE RENDER RED VELVET (2) by Miyu-Uyen 040818 // SHARE RENDER RED VELVET (2) :iconmiyu-uyen:Miyu-Uyen 38 13 100818 // PACK RENDER RED VELVET (3) by Miyu-Uyen 100818 // PACK RENDER RED VELVET (3) :iconmiyu-uyen:Miyu-Uyen 15 5 Flower girl by YUKina-JH Flower girl :iconyukina-jh:YUKina-JH 13 7 Happy Birthday Takasugi Shinsuke by ShinariOutGi Happy Birthday Takasugi Shinsuke :iconshinarioutgi:ShinariOutGi 7 0 JunSoulsilver birthday by Barbarities JunSoulsilver birthday :iconbarbarities:Barbarities 9 0 Pack render: Miku snow fairy by Miriki-chan Pack render: Miku snow fairy :iconmiriki-chan:Miriki-chan 21 16 RENDER #36 by ChanCucheoo RENDER #36 :iconchancucheoo:ChanCucheoo 25 0 Under the star by HyugaFukase Under the star :iconhyugafukase:HyugaFukase 110 39 Render #45 by INDIGOgfxs Render #45 :iconindigogfxs:INDIGOgfxs 69 0 Anime Background 25 by ombobon Anime Background 25 :iconombobon:ombobon 103 4

deviantID

BB-Sasaki's Profile Picture
BB-Sasaki
Cancel all
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
Hello các tình yêu của mềnh ^^

Activity


Mỗi lần nhắn tin mà vừa send xong tin nhắn là ngượng chịu hổng nổi =)))
IRENE Red Velvet
Support my page: JUST LIKE U 
Credit:
:iconmiyu-uyen: (render)
:iconjynosawffuenp: :iconminhybi: FUOU page (texture)
:iconbt2k3: (coloring)
Loading...
#3 - Slot #1
T.R for :iconakikawadaioh:
- Ahihi Meow :3 Mong mày thích nó nheee cưng Meow :3 
Credit:
:iconakikawadaioh: (render)
:iconbt2k3: (coloring)
Loading...

Comments


Add a Comment:
 
:iconciarisc:
CiaRisC Featured By Owner 4 days ago
Tao qua :'3
Reply
:iconys-yushana:
YS-Yushana Featured By Owner Aug 7, 2018
Wb được không ạ ?? Sign + Scrap xinh quá trời đất ~~~ :>> 
Gato quá :<< 
Reply
:iconbb-sasaki:
BB-Sasaki Featured By Owner Aug 7, 2018  Student Interface Designer
Xin lỗi, mình không watch back :'< Unwatch tớ nếu cậu muốn :v
Cảm ơn cậu đã thích art mình nha <3 Thật sự thì art tớ còn non lắm ạ :v
Reply
:iconys-yushana:
YS-Yushana Featured By Owner Aug 8, 2018
Không sao nè ~~ Luôn ủng hộ cậu ~~ <3 Art đẹp là t mê lắm roài ~~ <3
Reply
:iconbb-sasaki:
BB-Sasaki Featured By Owner Aug 8, 2018  Student Interface Designer
Mình cảm ơn bạn nhiều nha <3 
Reply
(1 Reply)
:iconilyejun:
ilyejun Featured By Owner Aug 4, 2018  New Deviant Student Traditional Artist
watch back?
Reply
:iconbb-sasaki:
BB-Sasaki Featured By Owner Aug 4, 2018  Student Interface Designer
Sorry, i don't watch back. Unwatch me if you want.
Reply
:iconilyejun:
ilyejun Featured By Owner Aug 4, 2018  New Deviant Student Traditional Artist
ko sao, art cậu đẹp lắm <3
Reply
:iconbb-sasaki:
BB-Sasaki Featured By Owner Aug 5, 2018  Student Interface Designer
Hihi ^^ Cảm ơn cậu nhiều nhé <3
Reply
:iconrd-a:
RD-A Featured By Owner Jul 29, 2018  Student Traditional Artist
Hiu hiu... ghé nèeee :'333
Reply
Add a Comment: