batjorge on DeviantArthttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/https://www.deviantart.com/batjorge/art/Sweet-Cake-483466560batjorge

Deviation Actions

batjorge's avatar

Sweet Cake

By
Published:
7.4K Views

Description

Some tweak from the pong series with Undead-Academy and me. From the #787 Thoughts fav.me/d7z5bum
Mandelbulb 3D 189

Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/...ET...IU..g/iG5VPi4guzO98bywiZ81ExSKaPIKF3.YDiZHgflCrzKmMVtiNpXyD
................................OUZSlGwn1.2........Y.VE.........OaNaNaNaX.2...sD
...Uz6/..E/......I.1/....2......8A....Ee.....w43dKIYfpmD/..........m/dNaNu1....U
yIU0LD0D16..02kAnAnAnAbvzMaNaNaNa0yjnAnAnAnAry9..........cVA.....y1...sD...../..
.z1...kDCx9qNAwrWwX5XGGnsfHLzQEA9hlGU9mDbCTSMsPMIxfrcUUDUaIoyKoLMjFJrIpDRLDDmmO3
JxH.tLTaS.f8zSFyJM8gyEpDU....6Y06........2....sD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1....E....zw1....................................7WdxDI/....x/
.....Ksulz1.....0..k.wzzz57U..6.k1...M2...EB....m....c3...E3....K....2JB..UG.dLA
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe9a7.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzn..........2U.8.EMHvA.
......................kQbZdKc9wj/6U0.wzzz1...........k2........./.........E.0c..
zzzz............W....................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....I.32FE.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.........................................
..U/4MU............8./..........BnAnAnAn0.gaNaNaNaNqzIv8AJJJJJxDCYIqRrRrdz1.....
...3.JaNaNaNatyDoAnAnAnAfzPhfkIJJJJpz........F0k........9.A.......s6.1.........E
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJqE.sKN1VLSu/......................
4MU/.6U/4MU/4...............M33E.......UE.A.......s2./.......UzD........2.YaNaNa
NatxzeNaNaNaNSzj...................wzsIlZviviPxD.......Un.2..................F1E
..........2...................../....E/...E.....TN2Pd/5KNB4.ZFbQVhIMgJKOY/......
..........U.4ME./.......................kz1.............................kz1.....
..............zD................................................................
..........................................E.....I....A....kLGx4RVFLN.YaPZB2Std5.
.....................MU/4.........................U6.1......U42k................
..............zD........................................kzHhfkIJJJJpz.......UM1k
........S.A..........................................c/....3....6....2IPVdLOiR46
HJbQa/...........................Q..4MU/.6...........EaNaNaN48zDzzzzzzzz5znAnAnA
nAA/./......UezD.......OE.2......eiR./..........................................
................................................................}
{Titel: cake}
Image size
1920x1440px 2.72 MB
Comments50
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
enegurl's avatar
That was yummi 4 out of 5 dentists recommend brushing your teeth!