batjorge on DeviantArthttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/https://www.deviantart.com/batjorge/art/Loop-778779143batjorge

Deviation Actions

batjorge's avatar

Loop

By
Published:
8.3K Views

Badge Awards

Description

Mandelbulb 3D software with amazingIFS, hextgrid4IFS and TorusIFS.
MC render.

Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/...0....26..............1.......s1E................................
................................OaNaNaNadz1........A./..................y.2...wD
...Uzs/m..UF..../Q.1/....2UZB...E.....Ej.....2hZZ.umkVoD/QEKA78E...m/dkpXm1....U
y2EnAnQD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDYsAIxzzzjz1..........WAbUdisqcljTcFzUvMS3t97C1JzzzzvzUNehUisqcljMaO9c9iB
Ow1mQ0auWPX4zU2bVezzzzyDU.....2b3...L.........sD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z6CARpjZTiA...........................EKA78E0....k1.
.....83iyz1........9iwzzz1.U..6.3/...M2...EB....Z0.06c3..U.F....6/...In4....SFj2
...U.a9nNzTiAbxztmQqzb9nN16.0Qoztjxj...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVzP.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.................................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................6U.0EyPLAEzz/U.06.tjRl.tzD.06U.Yzq
31IzT/6U.0EyPLAEQs5U.06.tjRl./bT.06U.Yzq312ly/6U.0EyPLAEMw5U.06.tjRl.lqT.06U.Yzq
312kz/6U.0EyPLAE...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU6V2U0....I....c....EMh3aSdtqN7NoI.IaQ.............................MU/4...
................................................................................
...wz.........zD........kz1........Y./..........................................
.....................2.....3....A....UKNsFrNmZ4NoYYFH/..........................
.sU1....0MU/4........kSIsuFVf5vDOaNaNaNa3.2.....................................
...wz..................UK/2.......cJ.1.......O3E........UzHsxIJJJJJpz0..........
................................/....E/....1....IxaQpBLG4B3.....................
............Cs....U.06..........OaNaNaNarzXNaNaNaN4yzsAnAnAnAnxD................
.....gNaNaNaNatD........kz1.............................kzXaNaNaNaNiz.........zj
............................................}
{Titel: loop}

Image size
1920x1440px 5.37 MB
Comments78
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
PRwombat's avatar

superwickedawesome