Deviation Actions

Baddad's avatar

Fractured World

Published:
By
3K Views

Description

Another BIG thanks to Lenord Curry aka Len1 [link] for the assist with reflections... I think he might be :yoda: (had to say it Len) Mandelbulb3Dv17{
Q.....61...05...61....E...U/mnFA/K1tzyICTmsfYo0EzwlbPaT27zfQA5l29uO4.FJAQy/kpDxj
................................czShJC5ya.2........Y./..................y.2.....
.................c.1/....6UWP...X/....k4.....YSW3Z5zmtkD/.EEIb5E...c./...w1....E
./EnAnAD32../2......................OaNaNaNa3.A............u1....y1...sD...../..
.wnPGAcC4RC/MubxewHGgScdXdXwy63RE9bUVChjhKGD2FdOJtn.5NwLuT.1zYLLKjTaYcmDfKxkGy6s
mvnXm86KWgU8zSSA3vTPgjkD......oTN6........kkpXeD/2....8E/2kz0...................
.............oAnAr1...........KRs9..qVj.UO5y0.oRs9.srVj..W5y0.GSs9..............
................50kz.wzzz1......k/...s2....C....D2...61...EF....A/...U18..EhPtyX
...U.07YEyjeYFnzeG4Bzf8No...1c...1Ak.YHbG7eFT5uDRy8pJs/mpz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................wzzz1.k.1A.YQkzzzD......QD2.1Ak.wzz
z1UyPwzzz1......5v0k.1A..1Ak.UWEzzzz..Ak.1kxJxzzz1......yJ4U.06.U.06.kPQzzzz.k5T
w/EhzRxpL1.k.1A.........zz/.....yz1.....xz3.....................................
E....E...../....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
.....................NaNaNaNaNyD........wz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
......U/4MU/4................U.E................................................
................................................................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/..................2........wz...........................
................................................................................
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6.................EsuFVf53iyz........60E........A.2.....
..............................................................................yD
........Uz9.............................................}
Image details
Image size
3200x1800px 2.56 MB
© 2011 - 2022 Baddad
Comments43
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In