Azathoth-N's avatar

Azathoth-N

Donate plsssssssssssssssssssssss
1K
Watchers
50.3K
Page Views
248 Deviations
dropsteel0
shygxrl
Hye-Jung
Artsy-Pandora
NellaCruz
ThatBoivisualsss
Whyjustw
JKM11
HisokaXACE
abdemon04
SavageNoob94
creed1007
apterus
shizen1102
sinvia
SarahBooG
shilin
totorrl
mamadeii
M-WANZ
yuumei
KilartDev
TamikaProud
Nastya-Lehn
DenaHelmi
gyxycn
Zeilyan
Artist // Student // Design & Interfaces
  • May 10
  • Vietnam
  • Deviant for 7 years
  • She / Her
Badges
Albino Llama: Llamas are awesome! (482)Albino Llama: Llamas are awesome! (482)Albino Llama: Llamas are awesome! (482)
Delicious Cake: My, that's a delicious cake (1)Delicious Cake: My, that's a delicious cake (1)Delicious Cake: My, that's a delicious cake (1)

Favourite Movies
Bleach
Favourite TV Shows
Khám phá thế giới
Favourite Bands / Musical Artists
Selena Gomez
Favourite Books
Ô Long Viện
Favourite Writers
Tố Hữa
Favourite Games
Sky Garden
Favourite Gaming Platform
Laptop
Other Interests
Ăn
Chuyện là vầy. bạn t nó thích thằng lớp kế bên, nó tâm sự vs t, t lại rảnh lonè đi là quen vs thằng đó để bẻ thằng đó dùm bạn t kể ra t cũng rảnh vler ra :v
3 Comments
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Bao lô k được 25% điểm. Xong, out sinh vs tiếng anh :D ĐM, Bộ hay vãi lonè :D
0 Comments
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
"trừ điểm nếu chọn sai đáp án" trời đ* mẹ. mấy bác căng vler :v chắc t đi chăn trân cho vừa :v
8 Comments
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In

Comments 1K

Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Happy Birthday! Hope you have a good one. :D :cake:
Hey-O! Happy Birthday 2ya! :wave: