Deviation Actions

AsymptoticWay's avatar

Pan Alastor

Published:
11 Comments
1K Views
Don't mind me just cherishing this creature

("Pan" is Polish for Mr. or Lord)
Image details
Image size
2835x4874px 4.12 MB
Comments11
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
LysAnimation's avatar

really really cool ! I love the pattern of the hair and ink !

IceStarDragonHC's avatar
AsymptoticWay's avatar
IceStarDragonHC's avatar
Fallenangelcas98's avatar

Omg he looks so cool!!! :happybounce:

MismeHellawes's avatar

Wiadomo, trzeba jakoś zaznaczyć dominację w naturze, czy to przez gigantyczne poroże czy szatańskie kontrakty... Ale nakłuwać rogami księżyc do krwi? Bez przesady >///>

AsymptoticWay's avatar

No ikr xD dzięki bardzo!

SabinDark's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In