Deviation Actions

Artush's avatar

Running away

Published:
By
2K Views

Description

in photoshop cs3

thank you for comments and favr

EDITED VERSION : [link]
Image details
Image size
2300x1600px 3.12 MB
© 2009 - 2022 Artush
Comments15
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Skylooks's avatar
Pěkné, ale ve zvětšeném náhledu vidím lehké nepřesnosti u hlavní planety (trochu zubatá;) :)