Deviation Actions

Apsaravis's avatar

Sinovenator changii

Published:
By
11 Comments
4K Views
This is the last single troodontid I'm uploading here, I promise:0

Painter IX
Image details
Image size
699x496px 135.49 KB
© 2007 - 2022 Apsaravis
Comments11
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
felix-leg's avatar
A ładuj ile wlezie, przyda mi się trochę dobrej referencji nad pierzakami zza Kredy :D :aww:
josh3cs's avatar
awesome design. feet r my fav
WraithGod's avatar
Noooooo, I need more. T_T
Apsaravis's avatar
Don't worry, I'll upload the whole family once I finish it:D
WraithGod's avatar
Sweet shit. ^___^
Jalokim's avatar
jak dlamnie to mozesz nie promiseować :)
daekazu's avatar
Upierzenie jest zrobione genialnie!
EWilloughby's avatar
Pyritie's avatar
tuomaskoivurinne's avatar
Great work! Once again... :D
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In