Apsaravis's avatar

Sinovenator changii

By Apsaravis
47 Favourites
11 Comments
4K Views
This is the last single troodontid I'm uploading here, I promise:0

Painter IX
IMAGE DETAILS
Image size
699x496px 135.49 KB
Published:
© 2007 - 2020 Apsaravis
Comments11
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
felix-leg's avatar
felix-legHobbyist Digital Artist
A ładuj ile wlezie, przyda mi się trochę dobrej referencji nad pierzakami zza Kredy :D :aww:
josh3cs's avatar
awesome design. feet r my fav
WraithGod's avatar
Noooooo, I need more. T_T
Apsaravis's avatar
ApsaravisHobbyist Digital Artist
Don't worry, I'll upload the whole family once I finish it:D
WraithGod's avatar
Sweet shit. ^___^
Jalokim's avatar
jak dlamnie to mozesz nie promiseować :)
daekazu's avatar
Upierzenie jest zrobione genialnie!
EWilloughby's avatar
EWilloughbyProfessional General Artist
So cute. :3
Pyritie's avatar
PyritieHobbyist Digital Artist
Tiny wings!
tuomaskoivurinne's avatar
tuomaskoivurinne Traditional Artist
Great work! Once again... :D
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In