Shop Forum More Submit  Join Login

(I've figured out how to make a poll finally ;v; ) Who's your fav character of The Untold so far? 

45%
30 deviants said Sheyri the liepard
40%
27 deviants said Khail the human
4%
3 deviants said Akashe the pignite
3%
2 deviants said Zaira the blitzle
3%
2 deviants said Poor-unloved Roggenrola
1%
1 deviant said Nana the munna
1%
1 deviant said Bianca the human
1%
1 deviant said Other (comment?)
0%
No deviants said Deil the patrat
0%
No deviants said Nameless Oshawott

Devious Comments

:iconthecat3321:
thecat3321 Featured By Owner Jan 13, 2016  Hobbyist General Artist
all the characters are great, but I had to choose it would be Khail.
Reply
:iconantarija:
Antarija Featured By Owner Jan 14, 2016  Hobbyist Traditional Artist
Haha, so glad to hear that!
Reply
:iconraycchan:
Raycchan Featured By Owner Jan 10, 2016  Hobbyist Digital Artist
I wanted to vote the Arceus Kissed Belt :'D (so I just voted for khailo instead, the wearer of the aforementioned belt.)
Reply
:iconantarija:
Antarija Featured By Owner Jan 10, 2016  Hobbyist Traditional Artist
B-But the Arceus Kissed Belt isn't even a part of this story!( yet ) xD
Reply
:iconraycchan:
Raycchan Featured By Owner Jan 10, 2016  Hobbyist Digital Artist
I'm still looking forward to the debut =w=
Reply
:icontenshineko01:
Tenshineko01 Featured By Owner Jan 9, 2016  Hobbyist General Artist
I like all of them, there was a Nameless Oshawott in there?
Reply
:iconantarija:
Antarija Featured By Owner Jan 10, 2016  Hobbyist Traditional Artist
Yup, Cheren's Oshawott. Somehere around part 17 I believe?
Reply
:icontenshineko01:
Tenshineko01 Featured By Owner Jan 10, 2016  Hobbyist General Artist
Oh yeah.
Reply
:iconraineyj:
RaineyJ Featured By Owner Jan 9, 2016  Hobbyist General Artist
You gave Sheyri way too much appeal XD
Reply
:iconantarija:
Antarija Featured By Owner Jan 10, 2016  Hobbyist Traditional Artist
True xD
Reply
:iconlamentedguide:
LamentedGuide Featured By Owner Jan 9, 2016  Hobbyist Digital Artist
As much as I want Khailo to be be my No. 1, Sheyri stole that spot long ago XD
Reply
:iconantarija:
Antarija Featured By Owner Jan 10, 2016  Hobbyist Traditional Artist
Haha, kinda expected that XD
Reply
:iconmad-revolution:
Mad-Revolution Featured By Owner Edited Jan 9, 2016  Student Digital Artist
Headband Bae all the way!
Reply
:iconantarija:
Antarija Featured By Owner Jan 10, 2016  Hobbyist Traditional Artist
:D
Reply
:iconskadierendra:
SkadiErendra Featured By Owner Jan 9, 2016  Hobbyist General Artist
O, więc jednak ogarnęłaś temat XD
Swój głos oddaję na Sheyri! : D
(A tak technicznie, to nazwy gatunkowe Poków powinny być z dużej :P)
Reply
:iconantarija:
Antarija Featured By Owner Jan 10, 2016  Hobbyist Traditional Artist
Bardzo mądrze trzeba było znaleźć jeden guzik... ^^"
Znaczy, na Asurke? ;]

(serio? Normalne gatunki byłyby przeca z małej :/ techniczny czepiacz)
Reply
:iconskadierendra:
SkadiErendra Featured By Owner Jan 10, 2016  Hobbyist General Artist
Bo jeszcze zacznę używać obu tych imion zamiennie XD

(Ano, tak się przyjęło w fandomie :P)
Reply
:iconantarija:
Antarija Featured By Owner Jan 13, 2016  Hobbyist Traditional Artist
I tak już to robisz xD

(Fandomy to niegramatyczne zło :I)
Reply
:iconthomasisme:
ThomasIsMe Featured By Owner Jan 9, 2016  Hobbyist Digital Artist
lol the "unloved" roggenrola got more votes then the others :D
Reply
:iconantarija:
Antarija Featured By Owner Jan 10, 2016  Hobbyist Traditional Artist
It means it's not "unloved" anymore! :dummy:
Reply
:iconthomasisme:
ThomasIsMe Featured By Owner Jan 10, 2016  Hobbyist Digital Artist
Next step the roggenrola becomes he main character
Reply
:iconbilliam-x:
Billiam-X Featured By Owner Jan 9, 2016  Student Filmographer
Khail the human by a f***ing landslide.
Reply
:iconantarija:
Antarija Featured By Owner Jan 10, 2016  Hobbyist Traditional Artist
Haha, like a manly man!XD
Reply
:iconthomasisme:
ThomasIsMe Featured By Owner Jan 9, 2016  Hobbyist Digital Artist
100%
Reply
Add a Comment: