Shop Forum More Submit  Join Login

Comments


:iconloofen:
Loofen Featured By Owner Oct 31, 2016
Du har inte gjort någon av dina ponny hästar du målar så bra in till en "my little dalahäst"  :D ??
Reply
:iconanniemsson:
AnnieMsson Featured By Owner Nov 8, 2016  Hobbyist General Artist
Finns så många som gjort sina "egna" versioner av "My Little Dalahäst" så jag tror inte jag behöver :D
Reply
:iconloofen:
Loofen Featured By Owner Nov 9, 2016
de måste jag leta efter
Reply
:iconainobunnyapplejack:
AinoBunnyApplejack Featured By Owner Jan 12, 2015  Hobbyist Artisan Crafter
Love this gallery so much!!!Love 
Reply
:iconhlwar:
hlwar Featured By Owner Sep 16, 2013
Your gallery brings back so many memories from my childhood! Thanks for bringing a smile to my face!! Love 
Reply
:iconanniemsson:
AnnieMsson Featured By Owner Feb 23, 2014  Hobbyist General Artist
You are very welcome! :heart:
Reply
:iconlolliangel00:
Lolliangel00 Featured By Owner May 9, 2013  Professional Traditional Artist
Å gud, jag älskar de gamla ponysarna :D

Dessa är såå fina♥
Reply
:iconanniemsson:
AnnieMsson Featured By Owner May 15, 2013  Hobbyist General Artist
Aw, tack så jättemycket! :hug: :love:
Reply
:iconmrvargas:
MrVargas Featured By Owner May 18, 2012  Hobbyist Traditional Artist
OMG THESE ARE AMAZING!
Reply
:iconanniemsson:
AnnieMsson Featured By Owner May 27, 2012  Hobbyist General Artist
Thank you!
Reply
Add a Comment: