Shop Forum More Submit  Join Login
Fire Element by Angie-AgnieszkaB Fire Element by Angie-AgnieszkaB
moje wyobrażenie na temat ognia :D 
kilka słow o pracy.. 
w końcu odkryłam czemu mam te "krechy" na rysunku, które może obniżają estetykę pracy. Nie jest to wynikiem zbyt mocnego przyciskania kredki, bo koloruje delikatnie nakładając kilka warstw, do tego koloruje okrężnymi ruchami, a mimo to nadal jest jak jest. Ale ! Dzięki sugestii mojej koleżanki, ktora studiuje na Wydziale Sztuki (w końcu ogrania bardziej niż ja - początkująca, niedoświadczona xD ), używam po prostu złego papieru ! 
Mam papier o gęstości 80g.. do tego ekologiczny, przez co, jak zrobie szkic i pare razy poprawię, papier zaczyna zmieniać swoją strukturę.. do tego linie które poprawiłam, a zmieniłam położenie, np. widoczne na ręce, są widoczne nawet po pokolorowaniu, co nie jest zbyt fajne :/ 
Ale, zaopatrzyłam się w odpowiedni już blok do kredek i kolejna moja praca będzie właśnie na papierze z tego bloku, mam nadzieję, że wyjdzie już lepiej ! :D 

Dziękuje za pomoc i sugestię dla :iconmatali: :huggle: 

Oczywiście wszystkie komentarze mile widziane, nie gryze, nie połykam w całosci ani nei rzucam pomidorami/ołówkami/gumkami XD 

Papier 80g ekologiczny, kredki akwarelowe
format a4
czas 4 dni

ENG

my imagination about Fire ^^
few words about work..
in the end i discovered why i have this "dashes" on my drawing, which probably lower aesthetic of my work. It isn't reason in too much prune colored pencils, becouse i try to draw "thinly", i did few layers and i'm colouring with circle movements, and still i have this dashes. But ! With sugestion of my friend, she's studying on Faculty of Art (yea she knows for sure more than me, im just newbie xD ), i use bad paper !
I have paper with 80 gram density..and its ecological, so when i did sketch and i improved it few times, paper change his..hm structure.. plus lines which i improved and changed place these lines, for example u can see this on her arm, are visible even after colouring, is not so nice :/
But, i already bought good paper specially for draws with coloured pencils and my next work will be on this paper, so i hope it will be better ! :D

Thank you so much for help and sugestion :iconmatali: :huggle:

All comments are welcome ! :D 

ecological paper 80g, aquarelle crayons
format a4
time 4 days


:icondonotuseplz::iconmyartplz:
Add a Comment:
 
:icontgpl:
TGPL Featured By Owner Apr 11, 2016  Hobbyist Artist
Bardzo udane kolory.
Reply
:iconangie-agnieszkab:
Angie-AgnieszkaB Featured By Owner Apr 11, 2016  Hobbyist Photographer
dziękuję, starałam się, żeby wszystko ładnie się łączyło :aww:
Reply
:iconel-e:
el-e Featured By Owner Apr 11, 2016
bardzo ogniste:>
Reply
:iconangie-agnieszkab:
Angie-AgnieszkaB Featured By Owner Apr 11, 2016  Hobbyist Photographer
no ba, w końcu to jest żywioł ognia xD
Reply
:iconel-e:
el-e Featured By Owner Apr 11, 2016
ano :>
Reply
:iconmatali:
matali Featured By Owner Apr 9, 2016  Student Traditional Artist
rzucasz mnie lwom na pożarcie omg uh- 
Reply
:iconangie-agnieszkab:
Angie-AgnieszkaB Featured By Owner Apr 9, 2016  Hobbyist Photographer
gdzie co jak, ja ? NIE XD
Reply
:iconmatali:
matali Featured By Owner Apr 9, 2016  Student Traditional Artist
the first thing you see when you open your eyes 
Reply
:iconangie-agnieszkab:
Angie-AgnieszkaB Featured By Owner Apr 9, 2016  Hobbyist Photographer
:iconrun-plz: XD
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
April 9, 2016
Image Size
9.9 MB
Resolution
2456×3484
Link
Thumb

Stats

Views
215
Favourites
13 (who?)
Comments
9
×